Izifundo ZaseJalimane Zamabanga 11 no-12

Bafundi abathandekayo, kunekhulu lezifundo zaseJalimane esizeni sethu. Phezu kwezicelo zakho, siqoqe lezi zifundo zabafundi bamabanga aphansi naphezulu futhi sazihlukanisa ngezigaba. Sihlukanise izifundo zethu zaseJalimane ezilungiselelwe ngokulandela ikharikhulamu yezemfundo kazwelonke esetshenziswe ezweni lethu yabafundi bebanga le-11 nele-12 futhi okubalwe ngezansi.

HUMUSHA THOLA IMALI

Njengoba wazi, izifundo zaseJalimane zibuthakathaka kancane kula mabanga, ikakhulukazi njengoba amabanga we-12 elungiselela ukuhlolwa kokungena eyunivesithi. Ukuphindaphinda okujwayelekile kwenziwa kwezinye izikole futhi kufundiswa izifundo ezintsha kwezinye izikole. Ngakho-ke, uhlu lwezifundo esizinikeza ngezansi kungenzeka lungahambisani ncamashi nezifundo ezifundiswa ezikoleni. Ngalesi sizathu, kule ndatshana, sinqume ukunikeza ibanga le-11 kanye nebanga le-12 ndawonye.

Ngezansi kunohlu lwezifundo zethu zaseJalimane ezikhonjiswe abafundi bebanga le-11 nele-12 ezweni lethu lonke. Uhlu lwamayunithi aseJalimane olungezansi luhlelekile kusuka kokulula kuya kokunzima Kodwa-ke, ukuhleleka kwezihloko kungahluka kwezinye izincwadi zokufunda zaseJalimane nakwezinye izincwadi ezengeziwe.

Ngaphezu kwalokho, ngenkathi kufundiswa isifundo saseJalimane, ukuhleleka kwamayunithi kungahluka ngokuya ngecebo lezemfundo likathisha othatha isifundo saseJalimane.

Izihloko eziboniswa kumabanga ajwayelekile we-11 no-12 eTurkey zifaka, kepha kungenzeka zingacubunguli amanye amayunithi ngokuya ngokuthanda kothisha waseJalimane, noma zingangezwa ngokuqhubekayo njengamayunithi angaqondakali asetshenzwa, amanye amayunithi angavunyelwa, isb. Isigaba se-11 ekilasini elilandelayo noma kwiyunithi 9. Ngenkathi usekilasini kungenzeka ukuthi kusetshenzisiwe. Kodwa-ke, izihloko ezihlanganiswe ezifundweni zaseJalimane emabangeni we-11 no-12 zimi kanje.

Izifundo zeJalimane zeBanga le-11 nele-12

Izinombolo zesiJalimane

Ama-Body Body Organs

Isigaba sesichasiselo sesiJalimane

Izinombolo Ezijwayelekile ZaseJalimane

Ubuningi baseJalimane

Iziphakamiso zaseJalimane

Ama-verbs angavamile

IsiJalimane iTrennbare Verben

I-German Konjunktionen

Izihlanganisi ZaseJalimane

German Perfekt

I-German Plusquamperfekt

Izilinganiso zesiphawulo saseJalimane

Isizukulwane SaseJalimane

Isihlanganisi sesiphawulo sesiJalimane

Bafundi abathandekayo, izihloko ezihlanganiswe ezifundweni zaseJalimane emabangeni we-11 nele-12 ngokuvamile zingenhla. Sonke sinifisela impumelelo.

INKONZO YETHU YOKUHUMUSHA IYAQALA. Ngemininingwane eminingi: Ukuhunyushwa kwesiNgisi

Qaphela: Sihlala sizama ukukunikeza ulwazi lwakamuva. Lesi sihloko osifundayo sabhalwa okokuqala cishe ezinyangeni eziyi-12 ezedlule, ngomhla ka-08 Disemba 2020, futhi lesi sihloko sagcina ukubuyekezwa ngomhla ka-15 kuZibandlela 2020.

Ngikukhethele isihloko esingahleliwe, okulandelayo yizihloko zakho zenhlanhla. Iyiphi ongathanda ukuyifunda?


Izixhumanisi ezixhasiwe