kamagra Ijeli likuvumela ukuthi ubonise ukusebenza okuphezulu kwezocansi ukuze ukwazi ukubamba iqhaza elibonakalayo kumava akho ocansi.

ijeli kamagra Ngalokhu ungaxazulula inkinga yakho yokwakhiwa futhi uthole izimpendulo zemibuzo yokuthi yini i-kamagra gel esizeni sethu.

Izihloko ze-A1 Level German

Kwezemfundo yaseJalimane, izinga le-A1 libhekwa njengesiqalo. Sikunikeza uhlu lwezihloko ze-A1 zaseJalimane kule ndatshana. Izinga abantu abafuna ukufunda isiJalimane abavame ukulidinga futhi badinga ukulifunda ileveli ye-A1.

Izihloko zimboziwe nempumelelo yabafundi Izifundo ze-A1 Level German zizonikezwa ngamaqembu ngaphansi kwalesi sihloko.

1. Mina nombuthano wami oseduze

Ngaphansi kwalesi sihloko, abafundi baqala babhekane nendaba yokujwayela futhi bafunde ukubingelela, ukujwayela imisho, ukunika imvume nokwenqaba, ukucela ukuthethelelwa, nokucela okuhle. Isinyathelo esilandelayo ukufunda izinhlamvu zesiJalimane. Ngemuva kwe-alfabhethi, kuyafundwa ukuthi zingafundwa kanjani izinombolo nokuthi izinombolo zibhalwa kanjani. Abantu abafunda lezi zihloko bangazethula kalula. Bangakwazi ukuveza ukuthi bangobani, baneminyaka emingaki nokuthi bavelaphi, bahlala kuphi.

2. Ukuphila Kwansuku Zonke

Ngaphansi kwalesi sihloko senhlanzi, abafundi balwazi kahle ulimi lwasekilasini. Bazuza amandla okuveza imisebenzi ejwayelekile ngokufunda ukubiza amagama nokupela kwamawashi. Bafunda ukutshela lokho abanakho noma cha ngendaba yobunikazi. Futhi bathola ulwazi lokubuza imibuzo, enye yezinkinga ezibaluleke kakhulu.

3. Imibono Nezincazelo Zabantu

Izihloko ezihlanganiswe ngaphansi kwalesi sihloko ubuchwepheshe, buchaza okwenzekayo okusizungezile, izitho zomzimba nokwethulwa kwabo, yiziphi izingubo nokudla. Ngemuva kwalezi zifundo, abafundi baqala ukufunda isiJalimane ngendlela yokuthi bakwazi ukwenza imisebenzi yabo yansuku zonke.

4. Isikhathi Nesikhala

Ngezifundo ezifundiswe ngaphansi kwalesi sihloko, indawo nemvelo kuyafundwa, izinsuku, izinyanga nezinkathi zesonto ziyaqashelwa, ziyini izinto zokuzilibazisa nokuthi kufanele zivezwe kanjani.

5. Impilo Yomphakathi

Ungafunda ngesihloko sokugcina, impilo yezenhlalo nokuthenga iJalimane, indlela yokwenza imisho esimemweni oya kuso, ukubhuka okufanele kwenziwe ngenkathi usohambweni namaphethini wemisho ahlobene nawo, nezingxoxo ezisetshenziswa njalo ngempilo yansuku zonke.

Izifundo ZaseJalimane Zabaqalayo Ezingeni A1

 1. Isingeniso eJalimane
 2. Izinhlamvu ZesiJalimane
 3. Izinsuku zaseJalimane
 4. IziNyanga zaseJalimane nezinkathi zaseJalimane
 5. Ama-Articels aseJalimane
 6. Imibhalo ethile ngesiJalimane
 7. Imibhalo Engaqondakali YaseJalimane
 8. Izakhiwo zamagama esiJalimane
 9. Izilimi zeJalimane
 10. Amazwi aseJalimane
 11. Izinombolo zesiJalimane
 12. Ukubukwa kwamaJalimane
 13. Ubuningi baseJalimane, amagama amaningi aseJalimane
 14. Amafomu wegama lesiJalimane
 15. Igama lesiJalimane Hali Akkusativ
 16. Ungazisebenzisa Kanjani Futhi Kuphi Izindatshana ZaseJalimane
 17. IsiJalimane Was ist das Umbuzo nezindlela zokuphendula
 18. Ake Sifunde Ukwenza Umusho WaseJalimane
 19. Imisho Elula YesiJalimane
 20. Izibonelo Zemisho Elula ngesiJalimane
 21. Izigaba zemibuzo yaseJalimane
 22. Izigwebo ezimbi zamaJalimane
 23. Izigaba eziningi zaseJalimane
 24. Isikhathi Samanje SaseJalimane - iPrasens
 25. Isihlanganisi Sesenzi Sesikhathi SesiJalimane
 26. Ukusetha Isigwebo Senkathi Yesikhathi SaseJalimane
 27. Amakhodi Esampula AseJalimane Akhona
 28. Izilimi Ezinhle ZaseJalimane
 29. Imibala yaseJalimane
 30. Izichasiselo zaseJalimane nemisho yokuchasiswa yaseJalimane
 31. Izichasiso ZaseJalimane
 32. Imisebenzi yaseJalimane
 33. Izinombolo Ezijwayelekile ZaseJalimane
 34. Sizethula ngesiJalimane
 35. Ukubingelela ngesiJalimane
 36. IziGwebo Zokuthi IsiJalimane
 37. Amaphethini okukhuluma aseJalimane
 38. Amakhodi Wokujola WaseJalimane
 39. German Perfekt
 40. I-German Plusquamperfekt
 41. Izithelo zaseJalimane
 42. Imifino yaseJalimane
 43. Izinto zokuzilibazisa zaseJalimane

Bangani abathandekayo, siyakholelwa ukuthi uma uqala ukufunda izifundo zethu zamazinga we-A1 aseJalimane ngokulandelana esikunikeze ngenhla, uzobe usuya kude ngesikhathi esifushane. Ngemuva kokufunda izihloko eziningi kangaka, manje ungabheka ezinye izifundo kusayithi lethu.

INKONZO YETHU YOKUHUMUSHA IYAQALA. Ngemininingwane eminingi: Ukuhunyushwa kwesiNgisi

Izixhumanisi ezixhasiwe