Imifino Esifundweni SaseJalimane Esinemifanekiso Nemisho Yesampula

Sawubona, kulesi sifundo saseJalimane, sizokhuluma ngemifino ngesiJalimane (die Gemüse). Sizofunda ama-singulars nezinqwaba zemifino ngesiJalimane. Okokuqala, sizofunda isiJalimane semifino ejwayelekile kakhulu. Ngenkathi sifunda Imifino YaseJalimane, sizofunda kanye nezindatshana zayo. Ngaphezu kwalokho, sikulungiselele ukubonwa okuhle kwemifino ngesiJalimane.




UmJalimane walezi zibusiso ezinhle, imifino enemibala namantongomane iNkosi yethu esinikeze wona. kokubili nobunye nobuningi sizofunda. Esifundweni sethu esedlule Izithelo zaseJalimane Sihlolisise isihloko. Sifunde izithelo ngokubukwa okuhle futhi senza imisho yaseJalimane mayelana nezithelo. Manje sizofunda isiJalimane semifino ngendlela efanayo.

Ngemuva kokufunda imifino yaseJalimane, sizokwenza imisho elula yaseJalimane ngale mifino esiyifundile njengoba siqhubekela phansi ekhasini.

Isihloko semifino ngesiJalimane sivame ukufundiswa ebangeni le-9 noma le-10. Lezi zifundo zizoba zalabo abafunda isiJalimane bebodwa, abafundi bebanga le-9th kanye nabafundi bebanga le-10th. i-betgram



Imifino yaseJalimane manje ngazo zombili izindatshana zazo kanye nobunye bazo nobuningi Ake sifunde imifino yaseJalimane ngamunye ngamunye.

IJERMAN VEGETABLES IMAGEED ISIHLOKO

 

Imifino YaseJalimane - anyanisi
FELA ZWIEBEL - anyanisi

 

Imifino YaseJalimane - I-Garlic
UDER KNOBLAUCH - GARLIC

 

Imifino yaseJalimane - Amazambane
FELA KARTOFFEL - IZIMBANE

 

Imifino YaseJalimane - Utamatisi
SHONA TOMATE - UTOMATHA




Imifino yaseJalimane - uPelepele
UDER PFEFFER - PEPPER

 

Imifino YaseJalimane - Ikhukhamba
I-DIE GURKE - SALATALIK

 

Imifino YaseJalimane - Izaqathe
IDAYI KAROTTE - ICARROT

 

Imifino yaseJalimane - Isitshalo seqanda
FELA I-AUBERGINE - ISITOLO

 

Imifino YaseJalimane - Ulethisi
DER SALAD - Ulethisi




Imifino YaseJalimane - Iklabishi
DER KOHL - CABBAGE

IZINDAWO ZASEGERMAN

 

Amantongomane aseJalimane - iHazelnut
FIHASELNUSS - HAZELNUT

 

Amantongomane aseJalimane - iWalnut
FELA WALNUSS - WALNUT

 

Amantongomane aseJalimane - i-Almond
SHONA MANDEL - ALMOND




Amantongomane aseJalimane - iPistachio
FELA UKUTHANDA - IPISTACHIO

 

Amantongomane aseJalimane - iGibhithe
DER MAIS - IGIBHITHE

Imifino YaseJalimane (iGemüse) Isihloko sethu esinesihloko sisekelwe ekhanda. Kuzozuzisa kakhulu kuwe uma uzijayeza ukusebenzisa amagama owabamba ngekhanda ngendlela efaneleke kakhulu emshweni. Sithanda futhi ukusho ngale ndaba ukuthi kufanele ubambe ngekhanda amagama emifino yaseJalimane kanye nezindatshana zawo. Akunandaba ukuthi wenza imisho emihle kangakanani ngamagama owasebenzisayo ngaphandle kwendatshana, ingahle ingaqondakali ngomunye umuntu ofuna ukumtshela. Lokhu kuholela esiphethweni sokuthi isigwebo ocabanga ukuthi sihle empeleni empeleni asisho lutho.

IMIFINO YASEGERMANE ETABHINI

Kulezi zithombe ezingenhla, sizamile ukufaka imifino ejwayelekile esivame ukuyisebenzisa. Manje ake sandise uhlu lwethu lwemifino ngesiJalimane bese siyethula etafuleni ukuze niyibone yonke ihlangene.

IMIHLAHLA YAMAJalimani
das Gemüse yemifino
der Pfeffer pepper
ufe gurke Ikhukhamba
afe uTomate utamatisi
afe uKartoffel amazambane
funa Zwiebel anyanisi
der Knoblauch garlic
der Salat Isaladi, ulethisi
der Spinat Spinach
afe uPetersilie Iparsley
der Lauch leek
der Blumenkohl ukholifulawa
der Rosenkohl Amahlumela eBrussels
afe uKarotte izaqathe
der Kurbis Ithanga
der Sellerie Isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi
kufa Okraschote okra
die weisse Bohne Ubhontshisi weHaricot
die grune Bohne Obhontshisi abaluhlaza okotshani
kufa Erbse Bezelye
afe i-Aubergine isitshalo seqanda
afe Artischocke I-artichoke
der Broccoli broccoli
Kusho uDill I-Dill

Vele, kungahle kube nemifino eminingi esingacabangi ngayo ngenkathi kulungiswa le ndaba. Kodwa-ke, kwanele ukufunda imifino esetshenziswe kakhulu futhi esetshenzisiwe ngesiJalimane kwasekuqaleni. Imifino eminye ingafundwa kwizichazamazwi zaseJalimane kamuva lapho kudingeka. Manje ake siqhubekele ezibonelweni zethu zemisho ngemifino ngesiJalimane.

SAMPLE SENTENCES MAYELANA NEZIJWANE ZAMAJERMANE

Amakhodi Esampula Wemifino YaseJalimane
Amakhodi Esampula Wemifino YaseJalimane

Manje ake sihlaziye lesi sithombe esisibonile. Umfana osesithombeni "Ich esse nicht gern Gemüse"Uthi. Ngakho-ke;

 • Ich esse nicht gern Gemüse : Angithandi ukudla imifino

Noma uma efuna ukusho okuphambene, okungukuthi, ngithanda ukudla imifino, ubengasho kanjani?

 • Ich esse gern Gemüse : Ngithanda ukudla imifino

Umehluko phakathi kwale misho emibili engenhla usemshweni "hhayiKusuka egameni elithi ”. Njengoba ubona "hhayiIgama ”linezela ukunganaki emshweni.

Manje ake senze eminye imisho efana nalena. Bheka imisho eyisampula engezansi.

 • Ich esse gern Maise : Ngithanda ukudla ummbila
 • Ich esse gern Karotten : Ngithanda ukudla izaqathe
 • Ich esse gern Zwiebeln and Kartoffeln : Ngithanda ukudla u-anyanisi namazambane
 • Ich esse gern Gemüse : Ngithanda ukudla imifino
 • Ich esse gern Obst und Gemüse : Ngithanda ukudla izithelo nemifino
 • ich esse hhayi gern maise : Angithandi ukudla ummbila
 • ich esse hhayi uKarotten : Angithandi ukudla izaqathe
 • Ich esse nicht gern Zwiebeln und Knoblauchen : Angithandi ukudla u-anyanisi nogalikhi

Njengoba kungabonakala emishweni eyisampula mayelana nemifino yesiJalimane ngenhla, emishweni enjalo, izinto eziningi zisetshenziswa njalo. Ake sinikeze esinye isibonelo.

Amakhodi Esampula Wemifino YaseJalimane
Amakhodi Esampula Wemifino YaseJalimane

Esithombeni esingenhla, ingane "Ich mag kein Gemuse. Ich mag Obst"Uthi. Ngakho “Angiyithandi imifino. (Angiyithandi imifino). Ngithanda izithelo."Uthi. Manje kungani i- "nicht" isetshenziselwe ukwenza umusho ube muhle emishweni eyedlule yesampula futhi kungenzeka ukuthi ucabange ukuthi igama elithi "kein" lisetshenziswe lapha. Ake sikuchaze kanjena; Emishweni eyisampula edlule, igama elithi "nicht" belihlala likhona ngaphambi kwesenzo esithi "gern". Olimini lwesiJalimane, i- "nicht" isetshenziselwa ukwenza izenzo zibe zimbi. Emshweni lapha, sithi "Ich mag kein Gemüse". Njengoba igama elithi gemüse kuyisibizo, kulo musho u- "kein" kusetshenziswe esikhundleni se- "nicht" ngaphambi kwegama elithi gemüse. Sinikeze izibonelo zokusetshenziswa kokubili.

IMIGWAQO ENOLWAZI NGEZIMBALI ZASEGERMAN

Imininingwane Mayelana Utamatisi ngesiJalimane
Imininingwane Mayelana Utamatisi ngesiJalimane

Manje ake sihlaziye imisho esesithombeni ngenhla:

 • Ukusebenza : Lesi isithelo
 • Es ukubola : Kubomvu
 • Es is saftig : Unamanzi amaningi
 • Es hat Kalium, Magnesium, Vitamin A noVitamin C : UNGU; Kuqukethe i-calcium, i-magnesium, i-vitamin A ne-vitamin C (ine, kusho ukuthi inayo)

Qaphela: Njengoba utamatisi kwesinye isikhathi ubalwa phakathi kwezithelo futhi kwesinye isikhathi kube phakathi kwemifino, sikuchaza njengezithelo ezikulo mfanekiso. Uma sisho ukuthi yimifino "I-Das ist ein GemüseKufanele sibhale njengo- ”.


Imininingwane ngePelepele laseJalimane
Imininingwane ngePelepele laseJalimane

Manje ake sihlaziye imisho esesithombeni ngenhla:

 • I-Das ist ein Gemüse : Lona imifino
 • Es ist grün und lang : Uluhlaza futhi mude
 • Isigqoko Vitamin C : Iqukethe uvithamini C (inayo, inayo)
 • Kunjalo : Uphilile

Imininingwane Mayelana Nesanqante YaseJalimane
Imininingwane Mayelana Nesanqante YaseJalimane

Manje ake sihlaziye imisho esesithombeni ngenhla:

 • I-Das ist ein Gemüse : Lona imifino
 • Kunjalo : Mude
 • Iwolintshi : Uwolintshi
 • Es hat Vitamin A, Vitamin B, Vitamin D no Vitamin E : UNGU; Kuqukethe uvithamini A, uvithamini B, uvithamini D novithamini E.


Imininingwane Mayelana no-anyanisi waseJalimane
Imininingwane Mayelana no-anyanisi waseJalimane

Manje ake sihlaziye imisho esesithombeni ngenhla:

 • I-Das ist ein Gemüse : Lona imifino
 • I-o ist oval : Iyindilinga
 • Es hat Phospor, Vitamin A, Vitamin B noVitamin C : UNGU; iqukethe i-phosphorus, uvithamini A, uvithamini B novithamini C

Imininingwane ngamazambane aseJalimane
Imininingwane ngamazambane aseJalimane

Manje ake sihlaziye imisho esesithombeni ngenhla:

 • I-Das ist ein Gemüse : Lona imifino
 • Es okusaqanda kanye nesihogo braun : Insundu futhi iyinsundu ngokukhanyayo
 • Es hat Kalium noVithamini B : UNGU; Iqukethe amavithamini e-calcium ne-B
 • Kuyi-lecker : Imnandi

Bafundi abathandekayo, kulesi sifundo, siyibonile imifino ngesiJalimane kuze kube manje futhi sabhala imisho eyisampula ngemifino ngesiJalimane. Manje ake sibhale amanothi ambalwa ngezansi ngokuya ngolwazi olujwayelekile lwaseJalimane, yize lungahlobene ngqo nesihloko.

IZINTO OKUFANELE UKWAZI NGEZIMBALI ZASEGERMAN

Bangani abathandekayo, ngenhla, sinikeze imifino yaseJalimane ngokubukeka nangendlela eyimibhalo. Vele, lawa magama adinga ukubanjwa ngekhanda, njengawo wonke amagama aseJalimane, ngazo zombili izindatshana zawo kanye nobuningi bawo. Ngaphezu kwalokho, sikubalulile ezifundweni zethu zangaphambilini, kepha ake sinikeze eminye imininingwane ngokukhumbuza futhi ukuthi kungenzeka kube nabangane abangafundi. Mhlawumbe kudonse ukunaka kwakho ngenkathi uhlola izithombe ezingenhla.

 1. Ayikho inhlokodolobha I kanye nezinhlamvu ezincane I ku-alfabhethi laseJalimane. Ngamanye amagama, incwadi i ayinanhlamvu ongofeleba noonobumba abancane. Ngakho-ke, njengakuwo wonke amagama, udinga ukuthi uqaphele ukupela kwemifino ngesiJalimane.
 2. Sikhulume ngakho ezifundweni zethu zangaphambilini. NgesiJalimane, noma ngabe igama kuyigama elifanele noma igama lohlobo, uhlamvu lokuqala lufakwa kufeleba. Njengoba kungabonakala kokubonwayo okungenhla nasetafuleni, ama-initials amagama emifino yaseJalimane ahlala efakwa osonhlamvukazi. Lo mthetho usebenza kuphela kumabizo, kepha hhayi kwiziphawulo, izabizwana, izandiso, izenzi.

Bangani abathandekayo, Kulesi sifundo semifino ngesiJalimane;

 • Sifunde imifino yaseJalimane ngezindatshana zabo.
 • Sifunde imifino yaseJalimane ngobunye nasebuningini.
 • Sifunde ukubhala imisho enganikeza imininingwane ngemifino ngesiJalimane.
 • Sifunde ukubhala eminye imisho eyisampula ngemifino sisebenzisa izenzo.

Yilokho kuphela esizokunikeza khona ngemifino ngesiJalimane. Manje usungabheka ezinye izifundo zethu. Sikufisela inhlanhla.


UHLELO LOKUSEBENZA LEMIBUZO YASEJEREMIYA LUKU-INTANETHI

Izivakashi ezithandekayo, isicelo sethu semibuzo sishicilelwe esitolo se-Android. Ungakwazi ukuxazulula izivivinyo zesiJalimane ngokufaka efonini yakho. Ungakwazi futhi ukuncintisana nabangani bakho ngesikhathi esifanayo. Ungabamba iqhaza kumbuzo owina imiklomelo ngohlelo lwethu lokusebenza. Ungabuyekeza futhi ufake uhlelo lwethu lokusebenza esitolo sezinhlelo zokusebenza ze-Android ngokuchofoza isixhumanisi esingenhla. Ungakhohlwa ukubamba iqhaza emibuzweni yethu yokuwina imali, ezobanjwa ngezikhathi ezithile.


UNGAYIBUKILE LE CHAT, UZOHLANYA
Lesi sihloko singafundwa nangezilimi ezilandelayo

Albanian Albanian Amharic Amharic Arabic Arabic Armenian Armenian Azerbaijani Azerbaijani Basque Basque Belarusian Belarusian Bengali Bengali Bosnian Bosnian Bulgarian Bulgarian Catalan Catalan Cebuano Cebuano Chichewa Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chinese (Traditional) Corsican Corsican Croatian Croatian Czech Czech Danish Danish Dutch Dutch English English Esperanto Esperanto Estonian Estonian Filipino Filipino Finnish Finnish French French Frisian Frisian Galician Galician Georgian Georgian German German Greek Greek Gujarati Gujarati Haitian Creole Haitian Creole Hausa Hausa Hawaiian Hawaiian Hebrew Hebrew Hindi Hindi Hmong Hmong Hungarian Hungarian Icelandic Icelandic Igbo Igbo Indonesian Indonesian Irish Irish Italian Italian Japanese Japanese Javanese Javanese Kannada Kannada Kazakh Kazakh Khmer Khmer Korean Korean Kurdish (Kurmanji) Kurdish (Kurmanji) Kyrgyz Kyrgyz Lao Lao Latin Latin Latvian Latvian Lithuanian Lithuanian Luxembourgish Luxembourgish Macedonian Macedonian Malagasy Malagasy Malay Malay Malayalam Malayalam Maltese Maltese Maori Maori Marathi Marathi Mongolian Mongolian Myanmar (Burmese) Myanmar (Burmese) Nepali Nepali Norwegian Norwegian Pashto Pashto Persian Persian Polish Polish Portuguese Portuguese Punjabi Punjabi Romanian Romanian Russian Russian Samoan Samoan Scottish Gaelic Scottish Gaelic Serbian Serbian Sesotho Sesotho Shona Shona Sindhi Sindhi Sinhala Sinhala Slovak Slovak Slovenian Slovenian Somali Somali Spanish Spanish Sundanese Sundanese Swahili Swahili Swedish Swedish Thai Thai Turkish Turkish Ukrainian Ukrainian Urdu Urdu Uzbek Uzbek Vietnamese Vietnamese Welsh Welsh Xhosa Xhosa Yiddish Yiddish Yoruba Yoruba Zulu Zulu
Ungase futhi uzithande lezi
1 amazwana
 1. Mirta uthi

  Временная регистрация в Москве

Shiya impendulo

Ikheli lakho le ngeke ishicilelwe.