Ukudla kwaseJalimane Iziphuzo zaseJalimane

Kulesi sifundo esibizwa ngokuthi ukudla neziphuzo zaseJalimane, sizokwethulela amagama wokudla waseJalimane namagama eziphuzo aseJalimane anokubukwa okuhle. Ngemuva kokufunda amagama okudla neziphuzo ngesiJalimane, sizokwenza imisho ngokudla neziphuzo ngalesiJalimane esisifundile.
Mayelana nesihloko sokudla neziphuzo zaseJalimane, ake siqale siveze ukuthi kunezinhlobo zezinhlobo zokudla namakhulu ezinhlobo zeziphuzo e-cuisine yaseJalimane.Yiqiniso, akunakwenzeka ukubala konke ukudla neziphuzo kulesi sifundo.

Akunakwenzeka futhi kudingekile kubangani asebevele bafunda isiJalimane ukuthi bafunde zonke izinhlobo zokudla neziphuzo ngasikhathi sinye. Ngalesi sizathu, kwanele ukufunda amagama wokudla neziphuzo ajwayelekile kakhulu futhi atholakala njalo ngesiJalimane kwasekuqaleni. Kamuva, njengoba uzithuthukisa, ungafunda isilulumagama sokudla nesiphuzo esisha saseJalimane.

Ake sibone ukudla neziphuzo zaseJalimane ngakunye. Sethula izithombe esizilungiselele ngokucophelela izivakashi zakho ze-almancax.

UKUDLA KWEJAMANI NEZIPHUZO KWAKUDALA ISIHLOKO

Ukudla neziphuzo zaseJalimane - kufa u-Olive - Olive
Ukudla neziphuzo zaseJalimane - kufa u-Olive - Olive

 

Ukudla neziphuzo zaseJalimane - der Käse - Ushizi
Ukudla neziphuzo zaseJalimane - der Käse - Ushizi

 

Ukudla neziphuzo zaseJalimane - die Margarine - Margarine
Ukudla neziphuzo zaseJalimane - die Margarine - Margarine

 

Ukudla neziphuzo zaseJalimane - der Honig - Honey
Ukudla neziphuzo zaseJalimane - der Honig - Honey

 

Ukudla neziphuzo zaseJalimane - ama-das Spiegele - amaqanda athosiwe
Ukudla neziphuzo zaseJalimane - ama-das Spiegele - amaqanda athosiwe

 

Ukudla Neziphuzo ZaseJalimane - die Wurst - Sausage
Ukudla Neziphuzo ZaseJalimane - die Wurst - Sausage
 

Ukudla neziphuzo zaseJalimane - i-das Ei - iqanda (okuluhlaza)
Ukudla neziphuzo zaseJalimane - i-das Ei - iqanda (okuluhlaza)

 

Ukudla Neziphuzo ZaseJalimane - i-das Brot - Isinkwa
Ukudla Neziphuzo ZaseJalimane - i-das Brot - Isinkwa

 

Ukudla neziphuzo zaseJalimane - i-das Sandwich - iSandwich
Ukudla neziphuzo zaseJalimane - i-das Sandwich - iSandwich
 

Ukudla neziphuzo zaseJalimane - der Hamburger - Hamburger
Ukudla neziphuzo zaseJalimane - der Hamburger - Hamburger

 

Ukudla neziphuzo zaseJalimane - die Suppe - Isobho
Ukudla neziphuzo zaseJalimane - die Suppe - Isobho

 

Ukudla neziphuzo zaseJalimane - der Fisch - Fish
Ukudla neziphuzo zaseJalimane - der Fisch - Fish

 

Ukudla neziphuzo zaseJalimane - das Hähnchen - Inkukhu (Kuphekiwe)
Ukudla neziphuzo zaseJalimane - das Hähnchen - Inkukhu (Kuphekiwe)

 

Ukudla neziphuzo zaseJalimane - i-das Fleisch - Inyama
Ukudla neziphuzo zaseJalimane - i-das Fleisch - Inyama
 

Ukudla neziphuzo zaseJalimane - die Nudel - Pasta
Ukudla neziphuzo zaseJalimane - die Nudel - Pasta

 

Ukudla neziphuzo zaseJalimane - die Spaghetti - Spaghetti
Ukudla neziphuzo zaseJalimane - die Spaghetti - Spaghetti

 

Ukudla neziphuzo zaseJalimane - das Ketchup - Ketchup
Ukudla neziphuzo zaseJalimane - das Ketchup - Ketchup

 

Ukudla neziphuzo zaseJalimane - kufa iMayonesi - iMayonesi
Ukudla neziphuzo zaseJalimane - kufa iMayonesi - iMayonesi

 

Ukudla neziphuzo zaseJalimane - der joghurt - iyogathi
Ukudla neziphuzo zaseJalimane - der joghurt - iyogathi

 

Ukudla neziphuzo zaseJalimane - i-das Salz - Usawoti
Ukudla neziphuzo zaseJalimane - i-das Salz - Usawoti
 

Ukudla neziphuzo zaseJalimane - der Zucker - Candy
Ukudla neziphuzo zaseJalimane - der Zucker - Candy

EJALIMANE LIYAPHUZA

Iziphuzo zaseJalimane - das Wasser - Amanzi
Iziphuzo zaseJalimane - das Wasser - Amanzi

 

Iziphuzo zaseJalimane - die Milch - Milk
Iziphuzo zaseJalimane - die Milch - Milk

 

Iziphuzo zaseJalimane - die Buttermilch - Ayran
Iziphuzo zaseJalimane - die Buttermilch - Ayran

 

Iziphuzo zaseJalimane - der Tee - Tea
Iziphuzo zaseJalimane - der Tee - Tea


Iziphuzo zaseJalimane - der Kaffee - Ikhofi
Iziphuzo zaseJalimane - der Kaffee - Ikhofi

 

Iziphuzo zaseJalimane - der Orangensaft - Ijusi le-Orange
Iziphuzo zaseJalimane - der Orangensaft - Ijusi le-Orange

 

Iziphuzo zaseJalimane - die Limonade - Lemonade
Iziphuzo zaseJalimane - die Limonade - Lemonade

Bangani abathandekayo, sabona amagama okudla neziphuzo aseJalimane ngaphezulu. Kwanele ukufunda amagama amaningi kakhulu wokudla neziphuzo zaseJalimane ekuqaleni. Ngemuva kwalokho ungachitha isikhathi ufunde amagama amasha njengoba uthola isikhathi.

Manje ake sisebenzise lokhu kudla neziphuzo zaseJalimane esikufunde emishweni. Masenze imisho eyisampula ngokudla neziphuzo ngesiJalimane.

Isibonelo, yini esingayisho? Ake siqale ngemisho efana nokuthi ngithanda ipasta, angithandi inhlanzi, ngithanda ulamula, ngifuna ukuphuza itiye.

Sizokwethula nemisho eyisampula mayelana nokudla neziphuzo ngesiJalimane ngokuxhaswa okubukwayo.

IMISHO EYISIBONELO MAYELANA NOKUDLA KWE-GERMAN NEZIPHUZO

ich mag Fisch : Ngithanda inhlanzi

ich mag Fisch nicht : Angiyithandi inhlanzi

Ich mag : Ngithanda iyogathi

Ich mag : Angiyithandi iyogathi

UMag Nudel wangasese : Uthanda ipasta

U-Er mag Nudel nicht : Akayithandi i-pasta

I-Hamza i-Limonade : UHamza uthanda ulamula

I-Hamza mag Limonade nicht : UHamza akayithandi ilamula

Ngiyabonga Suppe : Sithanda isobho

I-Wir mögen Suppe nicht : Asithandi isobho


Manje ake sifunde ukwenza imisho emide njengokuthi "Ngithanda isobho kodwa angiwathandi ama-burger". Manje hlola umusho esizowubhala ngezansi, sicabanga ukuthi uzosiqonda kangcono isakhiwo semisho ngendlela yokubala.

Umar mag Fisch, kodwa er mag Hambisa ukubuyekeza hhayi

Umar inhlanzi hlukana, kodwa o i-hamburger ayithandi

Uma sihlaziya lo musho ongenhla; U-Ömer uyisihloko somusho, futhi isenzo se-mag sibhekisela ekuhlanganisweni kwesenzo mögen ngokusho kwesihloko somusho, okungukuthi, umuntu wesithathu oyedwa. Igama elithi fisch lisho inhlanzi, igama aber lisho ukuthi-kuphela, er lisho umuntu wesithathu ngobunye o, igama elithi hamburger lisho i-hamburger njengoba usuvele wazi, futhi igama elithi nicht ekugcineni komusho lisetshenziselwa ukwenza umusho ungakhi.

Masiphinde senze imisho efanayo. Bheka izithombe nemisho eyisampula esiyilungiselele ngokucophelela izivakashi ze-almancax ezingezansi.


Imishwana yokudla nesiphuzo yaseJalimane

Zeynep mag isobho, kodwa bona mag UNudel hhayi

Zeynep isobho hlukana kodwa o i-pasta ayithandi


Imisho ngokudla neziphuzo ngesiJalimane

U-Ibrahim mag Joghurt, kodwa er mag imayonnaise hhayi

U-Ibrahim iyogathi hlukana kodwa o imayonnaise ayithandi


Imisho ngokudla neziphuzo ngesiJalimane

UMelis mag Ilamuna, kodwa bona mag ikhofi hhayi

UMelis ilamuna hlukana kodwa o ikhofi ayithandiSinganikeza le misho engenhla njengesibonelo emishweni enjengokuthi "Ngiyayithanda isobho kodwa angiyithandi ipasta" maqondana nokudla neziphuzo zaseJalimane. Manje ake sibheke olunye uhlobo lomusho esingalunikeza njengesibonelo ngokudla neziphuzo ngesiJalimane: Ohne nezinsumansumane imishwana.

Njengesibonelo semisho yaseJalimane esenziwe kusetshenziswa izihlanganisi ezingamampunge “Ngiphuza itiye ngaphandle koshukela","Ngidla i-pizza ngaphandle kotamatisi","Ngiphuza ikhofi nobisiSinganikeza imisho efana ”njengesibonelo.

Manje ake senze imisho ngokudla neziphuzo ngesiJalimane sisebenzisa izihlanganisi "ohne" kanye "nenganekwane".

IZINDLELA ZOKUDLA NOKUPHUYA KWAMAJalimane

Manje ake sigxile ezingxoxweni ezahlukahlukene sisebenzisa izihlanganisi zika-ohne nenganekwane. Izingxoxo zethu zizoba nombuzo nempendulo. NgesiJalimane, isihlanganisi ohne sisho -li, futhi isihlanganiso esisho inganekwane sisho -li-no. Isibonelo, uma ngithi ngiphuza itiye ngaphandle koshukela, kusetshenziswa isihlanganisi ohne, futhi uma ngithi itiye noshukela, kusetshenziswa ukuhlanganiswa kwenganekwane. Lokhu kuqondakala kangcono kulezi zibonelo ezingezansi. Hlola imisho eyenziwe nge-German ohne ne-mit.


ohne - imishwana yezinganekwane
ohne - imishwana yezinganekwane

Ake sihlaziye isithombe esingenhla:

Ngabe uthini uTee? : Uliphuza kanjani itiye lakho?

Ich trinke Tee ohne Zucker. : Ngiphuza itiye ngaphandle koshukela.ohne - imishwana yezinganekwane
ohne - imishwana yezinganekwane

Ake sihlaziye isithombe esingenhla:

Uyini i-Pizza? : Uyidla kanjani i-pizza?

Ich esse Pizza ohne iMayonesi. : Ngidla i-pizza ngaphandle kwemayonnaise.


ohne - imishwana yezinganekwane
ohne - imishwana yezinganekwane

Ake sihlaziye isithombe esingenhla:

Ingabe i-Hamburger? : Uyidla kanjani i-hamburger?

I-Hamburger kanye neKetchup. : Ngidla ama-hamburger nge-ketchup.


Bangani abathandekayo, kulesi sifundo, sabona imisho eyisampula esingayenza ngokudla kwaseJalimane, iziphuzo zaseJalimane nokudla neziphuzo zaseJalimane.

Sifisela wena wonke impumelelo emakilasini akho aseJalimane.


UHLELO LOKUSEBENZA LEMIBUZO YASEJEREMIYA LUKU-INTANETHI

Izivakashi ezithandekayo, isicelo sethu semibuzo sishicilelwe esitolo se-Android. Ungakwazi ukuxazulula izivivinyo zesiJalimane ngokufaka efonini yakho. Ungakwazi futhi ukuncintisana nabangani bakho ngesikhathi esifanayo. Ungabamba iqhaza kumbuzo owina imiklomelo ngohlelo lwethu lokusebenza. Ungabuyekeza futhi ufake uhlelo lwethu lokusebenza esitolo sezinhlelo zokusebenza ze-Android ngokuchofoza isixhumanisi esingenhla. Ungakhohlwa ukubamba iqhaza emibuzweni yethu yokuwina imali, ezobanjwa ngezikhathi ezithile.


UNGAYIBUKILE LE CHAT, UZOHLANYA
Lesi sihloko singafundwa nangezilimi ezilandelayo

Albanian Albanian Amharic Amharic Arabic Arabic Armenian Armenian Azerbaijani Azerbaijani Basque Basque Belarusian Belarusian Bengali Bengali Bosnian Bosnian Bulgarian Bulgarian Catalan Catalan Cebuano Cebuano Chichewa Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chinese (Traditional) Corsican Corsican Croatian Croatian Czech Czech Danish Danish Dutch Dutch English English Esperanto Esperanto Estonian Estonian Filipino Filipino Finnish Finnish French French Frisian Frisian Galician Galician Georgian Georgian German German Greek Greek Gujarati Gujarati Haitian Creole Haitian Creole Hausa Hausa Hawaiian Hawaiian Hebrew Hebrew Hindi Hindi Hmong Hmong Hungarian Hungarian Icelandic Icelandic Igbo Igbo Indonesian Indonesian Irish Irish Italian Italian Japanese Japanese Javanese Javanese Kannada Kannada Kazakh Kazakh Khmer Khmer Korean Korean Kurdish (Kurmanji) Kurdish (Kurmanji) Kyrgyz Kyrgyz Lao Lao Latin Latin Latvian Latvian Lithuanian Lithuanian Luxembourgish Luxembourgish Macedonian Macedonian Malagasy Malagasy Malay Malay Malayalam Malayalam Maltese Maltese Maori Maori Marathi Marathi Mongolian Mongolian Myanmar (Burmese) Myanmar (Burmese) Nepali Nepali Norwegian Norwegian Pashto Pashto Persian Persian Polish Polish Portuguese Portuguese Punjabi Punjabi Romanian Romanian Russian Russian Samoan Samoan Scottish Gaelic Scottish Gaelic Serbian Serbian Sesotho Sesotho Shona Shona Sindhi Sindhi Sinhala Sinhala Slovak Slovak Slovenian Slovenian Somali Somali Spanish Spanish Sundanese Sundanese Swahili Swahili Swedish Swedish Thai Thai Turkish Turkish Ukrainian Ukrainian Urdu Urdu Uzbek Uzbek Vietnamese Vietnamese Welsh Welsh Xhosa Xhosa Yiddish Yiddish Yoruba Yoruba Zulu Zulu
Ungase futhi uzithande lezi
Shiya impendulo

Ikheli lakho le ngeke ishicilelwe.