Skena Isigaba

Izikhathi ZamaJalimane neziGwebo

Izikhathi zaseJalimane neziGwebo zesiJalimane

I-perfekt yaseJalimane

Kulesi sifundo esinesihloko senkulumo ye-German Perfekt, sizonikeza ulwazi olufushane mayelana nesikhathi se-German perfekt. Ngaphambilini...

Izigaba ze-German Noun

IMISHO ENGALULULA NGESIJALIMANE, ISAKHIWO SEMISHO YASEJALIMANNI, INKOSI YOKWENZA UMUSHO WASEJALIMANE

Izigwebo ezimbi zamaJalimane

Kulesi sifundo, sizobona imisho engemihle ngesiJalimane. Ngakho, isibonelo, umusho othi "das ist ein Kind" (le ingane)...

Isihlanganisi Sesenzo SaseJalimane

Isihloko esizokhuluma ngaso kulesi sifundo: Ukuhlanganiswa Kwesenzo sesiJalimane Bangane abathandekayo, kulesi sihloko, izenzo zesiJalimane,...