Skena Isigaba

Isiko elijwayelekile

Izindatshana Ezijwayelekile Zamasiko Nezolwazi

eNobi

U-Aristotle, omunye wezazi zefilosofi zasendulo zamaGreki, waziwa ngegama elifushane elithi Aristotle. B.C. Waphila phakathi kuka-384 no-322 BC futhi wafunda i-physics, ifilosofi, isayensi yezinkanyezi, isayensi yezilwane, ...

AMALUNGELO EZINGANE

Ayini Amalungelo Ezingane? amalungelo ezingane; Umhla zingama-20 kuLwezi ucutshungulwa ngaphakathi koSuku Lomhlaba Lwamalungelo Ezingane futhi ngaphakathi kwendawo yamaLungelo Abantu. Lo mqondo usemthethweni futhi unokuziphatha...

YINI IMITHETHO?

Kungumsebenzi wejaji ukuthi lihlole imithetho kuqala futhi liyisebenzise ecaleni eliphathekayo. Kodwa-ke, umkhawulo wephutha lamajaji ngenkathi kusetshenziswa imithetho elawulwa emthethweni wethu...