Imisho Yokuzethula NgesiNgisi

Sanibonani bangani, kulesi sifundo, sizobona imisho yokuzethula ngesiNgisi, sizethula ngesiNgisi, sampula izingxoxo, sethula futhi sethule imisho yesiNgisi, sibingelele kafishane amabinzana nemisho yokunikeza imininingwane ngathi ngesiNgisi.
Ukwethula ngesiNgisi

Ukuzethula kwesinye isikhathi kuyinselele, ngisho nangolimi lwendabuko. Uma uzozethula kothile okokuqala futhi unenkinga, kufanele unakekele ukuthi ungabi namahloni. Ngoba izikhulumi eziningi zomdabu zesiNgisi nazo zingaba namahloni lapho zikhuluma ngazo. Ungathola imibuzo ejwayelekile ebuzwayo kubantu, ikakhulukazi ezimweni zobungcweti nasezingxoxweni zomsebenzi. Kulesi sifundo Imisho Yokuzethula NgesiNgisi sizosebenza ngakho.
Ungazethula kanjani ngesiNgisi?

Ungazethula Kanjani NgesiNgisi?

Isihloko sokuzethula kwesiNgisi sivame ukusetshenziselwa izivivinyo zolimi, isiNgisi esifundwayo, noma isiNgisi sebhizinisi. Empilweni yansuku zonke, into yokuqala ozoxoxa nayo nomuntu osanda kuhlangana naye kumayelana nokuzethula. Ungafunda futhi namaphethini emibuzo azokusiza ukuthi wazi elinye iqembu kulesi sifundo.

Iphethini yokuqala yomusho okufanele isetshenziswe kungxoxo yokuzethula ukusho amagama akho komunye nomunye. Ungabona amaphethini angaphezu kwesisodwa okusho nokubuza igama lakho emishweni elandelayo. Ungasebenzisa noma yikuphi, kepha kuyindlela esetshenziswa kakhulu kunazo zonke esiyibhale ekuqaleni.

 • Sawubona, igama lami ngingu-Eda. Ubani igama lakho?
  (Sawubona, igama lami ngingu-Eda. Ungubani igama lakho?)
 • Sawubona, ngingu-Eda. Yini eyakho?
  (Sawubona, ngingu-Eda. Yini eyakho?)
 • Ake ngizethule. Ngingu-Eda.
  (Ake ngizethule. Ngingu-Eda.)
 • Ngingazethula? Ngingu-Eda.
  (Ngingazethula? Ngingu-Eda.)
 • Ngingathanda ukuzethula. Igama lami ngingu-Eda.
  (Ngingathanda ukuzethula. Igama lami ngingu-Eda.)
Ungasho ngemuva nje kokuthi "Ngiyajabula ukukwazi ngesiNgisiUngabona izinhlobo ezingaphezu kwesisodwa zomusho ongezansi.Nakulokhu, kuyindlela esetshenziswa kakhulu yokujwayela esiyibhale kwasekuqaleni.

 • Ngijabulela ukukwazi. Ngingu-Eda.
 • Ngiyajabula ukukwazi. Ngingu-Eda.
 • Ngijabulela ukukwazi. Ngingu-Eda.
 • Kuyintokozo ukuhlangana nawe. Ngingu-Eda.
 • (Ngiyajabula ukukwazi. Ngingu-Eda.)

Ukuzethula kungaphezu kokusho igama lakho. Kufanele uzethembe futhi usebenzise ulimi lwakho lomzimba ngempumelelo ukuyethula ngokucacile. Udinga ukunikeza eminye imininingwane ngokuzethula kwakho ngesiNgisi. Ikakhulukazi kwinhlolokhono yomsebenzi noma yikuphi Ukuzethula ezifundweni zesiNgisi isihloko sibalulekile.

Imisho elula yesingeniso nokuzivocavoca ngesiNgisi

1. Sawubona, nginguJosé Manuel futhi ngivela eCosta Rica, ngihlala edolobheni elincane elibizwa ngokuthi iNicoya. Nginguprofesa waseNgilandi. Ngisebenza eyunivesithi yomphakathi. Ngiyi-blogger futhi. Ngishadile futhi nginezingane ezimbili.

Sawubona, nginguJosé Manuel futhi ngivela eCosta Rica, ngihlala edolobheni elincane elibizwa ngokuthi iNicoya. Nginguprofesa waseNgilandi. Ngisebenza eyunivesithi yomphakathi. Ngiyi-blogger futhi. Ngishadile futhi nginezingane ezimbili.

Sawubona, igama lami nginguLinda, ngivela e-United States, ngineminyaka engama-2 ubudala futhi ngihlala eNew York. Nginezingane ezintathu. Ngingumsiki wengqephu.

Sawubona, Igama lami nginguLinda, ngivela e-United States of America, ngineminyaka engu-32 futhi ngihlala eNew York. Nginezingane ezintathu. Ngingumsiki wengqephu.

3. Sawubona. NginguDerek futhi ngivela ePortugal. Ngikwazi ukukhuluma isiNgisi, amaPortugue kanye neSpanishi. Ngineminyaka engu-23 futhi nginguNjiniyela weSoftware.

Sawubona. NginguDerek futhi ngivela ePortugal. Ngikwazi ukukhuluma isiNgisi, isiPutukezi neSpanishi. Ngineminyaka engu-23 ubudala futhi nginjiniyela wesoftware.

Zama ukugcwalisa imisho eyisampula ngenhla ngolwazi lwakho. Bingelela kuqala, bese igama nemininingwane mayelana nokuthi uhlala kuphi. Zama ukunikeza umbono omfushane ngomsebenzi noma ngemfundo yakho. Ngakho-ke, ungakwazi ukuprakthiza kalula futhi wenze imininingwane ingapheli.
Okufanele kubhekwe lapha ukuthi imisho yokuzethula inqubekela phambili emaphethini athile. Ukuze ubambe kalula la maphethini, kufanele ukhulume noma ubhale kaningi. Enye yezinto eziyisisekelo kakhulu ukufunda isiNgisi ukugcina idayari ungaqala. Ungangeza imininingwane ezethula kafushane ekhasini lokuqala losuku lwakho.

Sizokwabelana ngamaphethini wemibuzo ukugcina ingxoxo yakho iqhubeka.

IsiNgisi Sokuzethula Imisho Yemibuzo

 • Unjani? (Unjani?)
 • Uneminyaka emingaka? (Uneminyaka emingaka?)
 • Uyini ubuzwe bakho? (Uyini ubuzwe bakho?)
 • Uphuma kuphi? (Uvelaphi?)
 • Uhlala kuphi? (Uhlala kuphi?)
 • Ngabe ungumfundi noma uyasebenza? (Ingabe ungumfundi noma uyasebenza?)
 • Usebenzaphi? (Usebenzaphi?)
 • Uziphilisa ngani? (Wenzani?)
 • Kuhamba kanjani? (Kunjani?)
 • Wenzani ngesikhathi sakho sokuphumula?

“Ngingu kusekelwe phakathi Istanbul, kepha mina hlala ngaphakathi I-Ankara ”Ibinzana elinjalo lisetshenziswa lapho isimo sakho samanje sempilo singesesikhashana noma uhamba kakhulu ngenxa yomsebenzi wakho. Ngihlala e-Ankara, kepha ngidabuka e-Istanbul.

Omunye wemithetho ebaluleke kakhulu yokufunda ulimi yisiko lezwe elikhuluma ulimi olufundayo. Izikhulumi zesiNgisi zithanda ukusebenzisa umusho kulo musho ongenhla lapho zikhuluma ngezwe noma idolobha lazo. Kuvame kakhulu kunezinkulumo ezinjengokuthi ngazalwa / ngakhuliswa.

Ngenkathi ukhuluma ngokuzilibazisa kwakho kwesiNgisi; 

Njengoba uzethula, kungadingeka ukuthi ukhulume ngezinto ozithandayo esikhathini esizayo engxoxweni. Ngezansi kunemibuzo ongayibuza namaphethini wemisho ongayiphendula ngenkathi ukhuluma ngezinto zokuzilibazisa. 

Uyini umdlalo wakho wokuzilibazisa? / Uthanda ini? / Yini Ongathanda ukuyenza? / Yini oyithandayo…?

Uyini umdlalo wakho wokuzilibazisa? / Uthanda ini? / Yini Ongathanda ukuyenza? / Uyini intandokazi yakho?

Izimpendulo:

Ngithanda / ngithanda / ngijabulela /… (ezemidlalo / ama-movie /… /)

Ngiyathanda / ngithanda / ngijabulela /… (ezemidlalo / ama-movie /… /)

Nginentshisekelo ku…

Nginentshisekelo ku…

Ngikwazi kahle…

Ngikwazi kahle

Engikuthandayo ngu… / nginentshisekelo ku…

Umdlalo wami wokuzilibazisa… / nginentshisekelo…

Ukuzilibazisa kwami… / Engikuthandayo ngu…

Ukuzilibazisa kwami… / Engikuthandayo…

Umdlalo engiwuthanda kakhulu ngu…

Umdlalo engiwuthanda kakhulu…

Umbala wami engiwuthandayo ngu…

Umbala wami engiwuthandayo…

Nginothando lwe…

Nginothando ...

Indawo engiyithandayo kakhulu…

Indawo engiyithandayo…

Ngesinye isikhathi ngiya ... (izindawo), ngiyayithanda ngoba…

Kwesinye isikhathi… ngiya (ezindaweni), ngiyakuthanda ngoba…

Angithandi / angithandi /…

Angithandi / angithandi /…

Ukudla / isiphuzo engisithandayo…

Ukudla / isiphuzo engisithandayo…

Umculi / ibhendi engiyithandayo…

Umculi / ibhendi engiyithandayo…

Usuku engiluthanda kakhulu esontweni ngu… ngoba…

Usuku engiluthanda kakhulu esontweni… ngoba…

Ngoba: (isampula yokuzazisa)

Ngoba: (isibonelo sokuzethula)

kunezinto eziningi zokubona nokuzenza

Kuningi ongakubona nokukwenza

Le ngenye yezindawo ezinhle kakhulu engike ngavakashelwa.

Le ngenye yezindawo ezinhle kakhulu engizihambele.

Ngingakhululeka lapho

kuyazipholela / kuyathandwa / kuhle /…

Ukuzilibazisa - Imisebenzi yesikhathi samahhala yokuzazisa.

Ukufunda, ukudweba, ukudweba

Ukudlala imidlalo yekhompyutha

Ukuhlola i-Intanethi

Ukuqoqa izitembu / izinhlamvu zemali /…

Iya e-cinema

Ukudlala nabangani

Ukuxoxa nabangani abakhulu

Ukuya epaki / ebhishi / e-zoo / kumnyuziyamu /…

Lalele umculo

Ukuthenga, ukucula, ukudansa, ukuhamba, amatende, izintaba,

Ama-Movie: ama-movie ezenzo, amahlaya, ezothando, ezesabekayo, idokhumenti, okuthokozisayo, opopayi,…

Ezemidlalo: i-volleyball, i-badminton, ithenisi, i-yoga, ukuhamba ngebhayisikili, ukugijima, ukudoba,…

Ezemidlalo: i-volleyball, i-badminton, ithenisi, i-yoga, ukuhamba ngebhayisikili, ukugijima, ukudoba,…

Ukuzethula Ngemisho YesiNgisi Mayelana Nendawo Ohlala Kuyo

Imibuzo:

Uvelaphi? / Uvelaphi?

Uzalwe kuphi?

Uvelaphi / Uvelaphi? / Uzalwe kuphi?

Izimpendulo:

“Ngivela… / ngidumisa kusuka ku / ngiqhamuka ku… / Idolobha langakithi li… / ngidabuka…

Ngingu… (ubuzwe)

Ngazalwa… "

“Ngi… / Sawubona… / ngiyeza… / ​​Idolobha langakithi… / Ngingowokuqala… (izwe)

Ngingu… (ubuzwe)

Ngazalwa… "

Umbuzo: Uhlala kuphi? / Lithini ikheli lakho?

Uhlala kuphi? / Lithini ikheli lakho?

Izimpendulo:

Ngihlala e… / Ikheli lami ngu… (idolobha)

Ngihlala emgwaqweni… (igama).

Ngihlala e…

Ngichithe iningi lempilo yami e…

Ngihlale ku… kwe / kusukela…

Ngikhulele e…

“Ngihlala… / Ikheli lami… (idolobha)

… (Igama) ngihlala emgwaqeni.

Ngihlala e

Isikhathi esiningi sempilo yami ...

Ngihlala e… kusukela lapho /…

Ngiyakhula… "

Imisho Yokuzibandakanya Yobudala Ehlobene Nobudala ngesiNgisi

Umbuzo: Uneminyaka emingaka? Uneminyaka emingaka?

Izimpendulo:

Ngineminyaka engu….

Ngi…

Ngiphelile / cishe / cishe…

Ngiseduze neminyaka yakho.

Ngineminyaka engamashumi amabili ubudala / ngasekupheleni kwamashumi amathathu.

“Ngineminyaka yobudala.

Ngi…

Sengiqedile / cishe / cishe ...

ngingowakho

Ngineminyaka engamashumi amabili ubudala / ngasekupheleni kweminyaka engamashumi amathathu. "

Kwethulwa Imisho Emayelana Nomndeni NgesiNgisi

Imibuzo:

Bangaki abantu abakhona emndenini wakho?

Bangaki abantu emndenini wakho?

Uhlala nobani? / Uhlala nobani?

Uhlala nobani / Uhlala nobani?

Ingabe unazo izingane zakini?

Ingabe unazo izingane zakini

Izimpendulo:

Kunabantu… (inombolo) emndenini wami. Kunjalo…

Kukhona… (inombolo) yethu emndenini wami.

Umndeni wami unabantu… (inombolo).

Ngihlala nowami…

Yimi ngedwa ingane.

Anginabo abafowethu.

Ngino… abafowethu kanye no… (inombolo) kadadewethu.

“Kunabantu (inombolo) emndenini wami. Kunjalo…

Singabantu… (inombolo) bomndeni wami.

Kunabantu… (inombolo) emndenini wami.

Ngiyaphila …

Yimina ngedwa ingane yami.

Anginabo abafowethu.

Ngino… abafowethu kanye… (inombolo) nodadewethu. ”

Izigwebo Mayelana Nokusebenza NgesiNgisi, Ukukhuluma Umsebenzi Wethu

Wenzani?

Wenzani?

Usebenza ukwenzani?

Usebenzaphi?

Wenza hlobo luni lomsebenzi?

Wenza hlobo luni lomsebenzi?

Ukuluphi uhlobo lomsebenzi?

Ukuluphi umugqa webhizinisi?

Ngingunjiniyela.

Ngiwunjiniyela.

Ngisebenza njengomhlengikazi.

Ngisebenza njengomhlengikazi.

Ngisebenzela u-X njengomphathi.

Ngisebenza njengomlawuli kwa-X.

Angisebenzi./ Angisebenzi.

Angisebenzi.

Ngenziwe ngafuna umsebenzi.

Ngaxoshwa.

Ngiziphilisa ngokuba ngumhlengikazi.

Ngiziphilisa ngokuhlengikaza.

Ngifuna umsebenzi. / Ngifuna umsebenzi.

Ngifuna umsebenzi.

Ngithathe umhlalaphansi.

Ngithathe umhlalaphansi.

Ngangisebenza njengomphathi ebhange.

Ngangivame ukuba umphathi webhange.

Ngisanda kuqala njengesisebenzi emnyangweni wezokukhiqiza.

Ngaqala njengesisebenzi emnyangweni wezokukhiqiza.

Ngisebenza ehhotela.

Ngisebenza ehhotela.

Bengisebenza e-forstanbul iminyaka engu-7.

Sengisebenze e-Istanbul iminyaka eyisikhombisa.Ukuzethula NgesiNgisi Mayelana Nesikole Sakho

Ufunda kuphi?

Ufunda kuphi?

Ufundani?

Ufundani.

Iyini enkulu yakho?

Uyini umnyango wakho?

Ngingumfundi eX.

Ngingumfundi eX.

Ngifunda eX University.

Ngifunda eX University.

Ngise-X University.

Ngise-X University.

Ngiya ku-X.

Ngiya e-X University.

Ngifunda i-International Relations.

Ngifunda ubudlelwano bamanye amazwe.

Okukhulu kwami ​​iSayensi Yezombusazwe.

Umnyango wami iSayensi Yezepolitiki.

Imigwaqo / Iminyango Esetshenziswa Ngokuvamile: ukubalwa kwezimali, ukukhangisa, ubuciko, i-biology, ezomnotho, umlando, ezobuntu, ukumaketha, ubuntatheli, ezenhlalo, ifilosofi (ukubalwa kwezimali, ukukhangisa, ubuciko, i-biology, ezomnotho, umlando, ubuntu, ukumaketha, ubuntatheli, ezenhlalo, ifilosofi) .

Ufunda liphi ibanga?

Ufunda liphi ibanga?

Ngifunda ibanga lesibili.

Ngifunda ibanga lesibili.

Ngonyaka wami wokuqala / wesibili / wesithathu / wokugcina.

Ngonyaka wami wokuqala / wesibili / wesithathu / owedlule.

Ngingumuntu omusha.

Ngisebangeni lokuqala.

Ngithweswe iziqu eX University.

Ngithweswe iziqu eX University.

Yisiphi isihloko osithandayo?

Isiphi isihloko osithandayo?

Isihloko engisithanda kakhulu iPhysics.

Isihloko engisithandayo yiPhysics.

Ngiyazazi izibalo.

Ngikwazi kahle izibalo.

Izigaba Zesimo Somshado WesiNgisi

Siyini isimo sakho somshado?

Siyini isimo sakho somshado?

Ushadile?

Ushadile?

Unesoka / intombi?

Unesoka / intombi?

Ngishadile / angishadile / ngithembisene / ngihlukanisile.

Ngishadile / angishadile / ngithembisene / ngihlukanisile.

Angiboni / angithandani nanoma ngubani.

Angihlangani / ngijola nanoma ngubani.

Angikakulungeli ukuba nobuhlobo obungathi sína.

Angikakulungeli ukuba nobuhlobo obungathi sína.

Ngiphuma no… (othile).

Ngi ... ngithandana (nomuntu).

Ngisebudlelwaneni.

Nginobudlelwano.

Kuyinkimbinkimbi.

Kuyinkimbinkimbi.

Nginesoka / intombi / isithandwa sami.

Nginesoka / intombi / intombi.

Ngithandana no… (othile)

Ngithandana no… (kothile).

Ngiyahlukanisa

Sengizodivosa.

Nginomyeni / unkosikazi.

Nginomyeni / unkosikazi.

Ngingowesilisa / owesifazane oshadile ojabule.

Ngingowesilisa / owesifazane oshadile ojabule.

Nginomshado ojabulisayo / ongeneme.

Nginomshado ojabulisayo / ongeneme.

Mina nomkami / umyeni wami, sehlukene.

Mina nomkami / umyeni wami sihlukene.

Angikutholi engikufunayo.

Angikutholanga ebengikufuna.

Ngingumfelokazi (owesifazane) / umfelwa (indoda).

Ngingumfelokazi (owesifazane) / umfelokazi (owesilisa) um.

Ngisafuna eyodwa.

Ngisafuna umuntu.

Nginezingane ezi-2.

Nginezingane ezi-2.

Anginazo izingane.

Anginazo izingane.

Imisho Ejwayelekile Yesingeniso EsiNgisini

Ngine… (isilwane)

Ngine… (isilwane).

Ngingu… umuntu / ngi… (isimilo nobuntu).

Ngiyi… umuntu / ngi… (isimilo nobuntu).

Ikhwalithi yami enhle kakhulu ngu… (umlingiswa nobuntu)

Ikhwalithi yami enhle… (isimilo nobuntu).

Igama lomngane wami omkhulu ngu…

Igama lomngane wami omkhulu ngu…

Iphupho lami ukuba ngummeli.

Iphupho lami ukuba ngummeli.

Izibonelo ezijwayelekile zomlingiswa nobuntu: onesibindi, ozothile, omnene, onenhlonipho, onobuciko, osebenza kanzima, odelelayo, ongenabungani, ongathembekile, ovilaphayo, onenkani, ongazweli ) Ivila, iyancipha, ayizwele).

I-Self-Introduction Dialogue ngesiNgisi

 • Linda Sawubona, Igama lami nginguLinda
 • UMike Ngiyajabula ukukwazi, nginguMike
 • Linda Uvelaphi?
 • UMike ngivela eNorway
 • ULinda Wow, izwe elihle, ngivela eBrazil
 • Mike Ingabe umusha lapha?
 • Linda Yebo, ngithatha ikilasi lami lokuqala ngqa lesiFulentshi
 • Mike nami ngifunda lelo kilasi, ngicabanga ukuthi sifunda nabo
 • Linda Kuyamangalisa lokho, ngidinga abangane
 • UMike Nami futhi.

Imibhalo Yesampula Yokuzethula NgesiNgisi

“Sawubona, nginguJane Smith. Bengilokhu ngithanda kakhulu i-Art, futhi empeleni ngiphakamisile ku-Art History ekolishi ngonyaka odlule. Kusukela lapho, bengilokhu ngiphishekela iphupho lami lokuba umphathi wezobuciko ukuze ngikwazi ukusebenza impela endaweni engazi okuningi ngayo. Ngakho-ke lapho ngibona isikhangiso sakho somsebenzi angikwazi ukuzibamba ekufakeni isicelo. "

Turkish:

“Sawubona, nginguJane Smith. Bengihlale ngithanda ubuciko futhi empeleni ngifunde e-University of Art History ngonyaka odlule. Kusukela lapho, bengilokhu ngiphishekela iphupho lami lokuba uthisha Wezobuciko ukuze ngikwazi ukusebenza endaweni engazi kakhulu ngayo. Yingakho angikwazanga ukuzibamba ekufakeni isicelo lapho ngibona umsebenzi wakho. "

Ukuzethula NgesiNgisi Umbhalo Isibonelo 2

Sawubona, Igama lami nguJoseph, ngivela eSwitzerland kodwa ngihlala e-Utah, ngihlala nabazali bami nabafowethu ababili abancane. Ngineminyaka engu-19 futhi ngifunda i-Project Management eyunivesithi yaseBrigham Young. Nginentombi, igama layo uFanny. Uvela eCalifornia. Sinezinyanga ezi-4 sindawonye. Ngiyakuthanda ukubukela ama-movie, iDrama Films yizintandokazi zami. Intombi yami iyawathanda ama-movie e-Disney. Ngiwuthanda kakhulu umculo we-elekthronikhi, oDj engibathanda kakhulu ngu-Oliver Heldens noRobin Schulz. Ngiyakuthanda ukudla iPizza, ngithanda namaHamburger ne-Ice Cream. UFanny akakuthandi ukudla okusheshayo kangako ngoba uyakuthanda ukwenza izivivinyo.


Sawubona, Igama lami nginguJoseph, ngivela eSwitzerland kodwa ngihlala e-Utah, nabazali bami nabafowethu abancane ababili. Ngineminyaka engu-19 futhi ngifunda i-Project Management eyunivesithi yaseBrigham Young. Nginentombi, igama layo uFanny. YaseCalifornia. Sinezinyanga ezi-4 sindawonye. Ngiyakuthanda ukubukela ama-movie, iDrama Movie yizintandokazi zami. Intombi yami iyawathanda ama-movie e-Disney. Ngithandana nomculo we-elektroniki, oDJ engibathanda kakhulu ngu-Oliver Heldens noRobin Schulz. Ngiyakuthanda ukudla i-pizza, ngithanda neHamburger ne-Ice Cream. UFanny akakuthandi kakhulu ukudla okusheshayo ngoba uthanda ukuzivocavoca umzimba.

Ukuzethula ngesiNgisi Sample Text 3

Sawubona Elise,

“Igama lami nginguKareem Ali. Ngingumphathi wokuthuthukiswa komkhiqizo eSmart Solutions. Ngidale ngaphezulu kwezinhlelo zokusebenza eziyishumi nambili ezenzelwe ukunciphisa imisebenzi yokuthengisa neyokumaketha kochwepheshe abamatasa. Ngizibona njengomxazululi wezinkinga ongapheli, futhi ngihlala ngifuna inselelo entsha. Ngisanda kuba nentshisekelo ngesikebhe sokuzithokozisa futhi ngaphawula ukuthi ochwepheshe bezentengiso eDockside Boats babonakala bengenalo uhlelo oluhlelekile lokulandelela ukuthengisa kwabo. ”

Sawubona Elise,

“Igama lami nginguKareem Ali. Ngingumphathi wokuthuthukisa umkhiqizo ku-Smart Solutions. Ngidale izinhlelo ezingaphezu kweshumi nambili ezenzelwe ukwenza lula imisebenzi yokuthengisa nokumaketha ochwepheshe abamatasa. Ngizibheka njengomxazululi wezinkinga ononya futhi ngihlala ngifuna inselelo entsha. Ngisanda kuba nentshisekelo ngesikebhe sokungcebeleka futhi ngabona ukuthi ochwepheshe bezentengiso eDockside Boats babengenalo uhlelo oluthuthukisiwe lokulandelela ukuthengisa.

Bangani abathandekayo, sesifikile ekugcineni kwesihloko sethu ngemisho yokuzethula esiNgisini, izingxoxo zesampula kanye nemisho eyisampula nemibhalo yokuzazisa yesiNgisi. Siyethemba kube wusizo. Siyabonga ngokunaka kwakho.


UHLELO LOKUSEBENZA LEMIBUZO YASEJEREMIYA LUKU-INTANETHI

Izivakashi ezithandekayo, isicelo sethu semibuzo sishicilelwe esitolo se-Android. Ungakwazi ukuxazulula izivivinyo zesiJalimane ngokufaka efonini yakho. Ungakwazi futhi ukuncintisana nabangani bakho ngesikhathi esifanayo. Ungabamba iqhaza kumbuzo owina imiklomelo ngohlelo lwethu lokusebenza. Ungabuyekeza futhi ufake uhlelo lwethu lokusebenza esitolo sezinhlelo zokusebenza ze-Android ngokuchofoza isixhumanisi esingenhla. Ungakhohlwa ukubamba iqhaza emibuzweni yethu yokuwina imali, ezobanjwa ngezikhathi ezithile.


UNGAYIBUKILE LE CHAT, UZOHLANYA
Lesi sihloko singafundwa nangezilimi ezilandelayo

Albanian Albanian Amharic Amharic Arabic Arabic Armenian Armenian Azerbaijani Azerbaijani Basque Basque Belarusian Belarusian Bengali Bengali Bosnian Bosnian Bulgarian Bulgarian Catalan Catalan Cebuano Cebuano Chichewa Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chinese (Traditional) Corsican Corsican Croatian Croatian Czech Czech Danish Danish Dutch Dutch English English Esperanto Esperanto Estonian Estonian Filipino Filipino Finnish Finnish French French Frisian Frisian Galician Galician Georgian Georgian German German Greek Greek Gujarati Gujarati Haitian Creole Haitian Creole Hausa Hausa Hawaiian Hawaiian Hebrew Hebrew Hindi Hindi Hmong Hmong Hungarian Hungarian Icelandic Icelandic Igbo Igbo Indonesian Indonesian Irish Irish Italian Italian Japanese Japanese Javanese Javanese Kannada Kannada Kazakh Kazakh Khmer Khmer Korean Korean Kurdish (Kurmanji) Kurdish (Kurmanji) Kyrgyz Kyrgyz Lao Lao Latin Latin Latvian Latvian Lithuanian Lithuanian Luxembourgish Luxembourgish Macedonian Macedonian Malagasy Malagasy Malay Malay Malayalam Malayalam Maltese Maltese Maori Maori Marathi Marathi Mongolian Mongolian Myanmar (Burmese) Myanmar (Burmese) Nepali Nepali Norwegian Norwegian Pashto Pashto Persian Persian Polish Polish Portuguese Portuguese Punjabi Punjabi Romanian Romanian Russian Russian Samoan Samoan Scottish Gaelic Scottish Gaelic Serbian Serbian Sesotho Sesotho Shona Shona Sindhi Sindhi Sinhala Sinhala Slovak Slovak Slovenian Slovenian Somali Somali Spanish Spanish Sundanese Sundanese Swahili Swahili Swedish Swedish Thai Thai Turkish Turkish Ukrainian Ukrainian Urdu Urdu Uzbek Uzbek Vietnamese Vietnamese Welsh Welsh Xhosa Xhosa Yiddish Yiddish Yoruba Yoruba Zulu Zulu
Ungase futhi uzithande lezi
3 Amazwana
 1. iroda uthi

  sawubona igama lami ngingu-Iroda im tvvelve iminyaka ubudala
  salom mening igama lami ngingu-iroda yoshim at 14

 2. UMol'ldir uthi

  USalom mening igama lami ngingu-Mo'l Umndeni wami ngu-Toxtamuratova yoshi 24 ta yashash joyim Yuqori chirchiq tumani uyda dadam oyim ukam bilan yashaymi

 3. imbongi uthi

  ake sizethule ngesiNgisi ngemisho yesingeniso esiyisingeniso

Shiya impendulo

Ikheli lakho le ngeke ishicilelwe.