Izibonelo zemisho emayelana nobungcweti nobungcweti ngesiNgisi

Kulesi sifundo, sizobona isihloko somsebenzi ngesiNgisi. Sizobhala amagama ochwepheshe ngesiNgisi nangesiTurkey sabo, sizokwenza izivivinyo mayelana nobungcweti ngesiNgisi, futhi sizofunda ukwenza imisho eyisibonelo mayelana nobungcweti ngesiNgisi.

HUMUSHA THOLA IMALI

Ukufunda amagama nemishwana mayelana nemisebenzi nemisebenzi kubalulekile kubo bobabili abafundi nabasebenzi. Ukufunda ngalesi sihloko kuzokwenza izingane zikhulume ngemisebenzi eyenziwa amalungu omndeni wazo. Bangakwazi futhi ukukhuluma ngezinto abazithandayo nokuthi bafuna ukuba yini lapho sebekhulile. Abasebenzi kumele bafunde ngakho ukuze bakhulume ngendawo yabo yokusebenza noma balungiselele izinhlolokhono zomsebenzi.

Sizokwabelana ikakhulukazi amagama asetshenziswa kakhulu emisebenzini yesiNgisi. Uvame ukuhlangana nendaba yemisebenzi uma ufuna umsebenzi, lapho ubuzwa ngomsebenzi wakho noma empilweni yakho yansuku zonke. Isifundo semisebenzi sifundiswa nasemfundweni yamabanga aphansi. Lesi sihloko siqiniswa ikakhulukazi ngezingoma nemidlalo yamakhadi ehambisana nesihloko.

Izingcweti zesiNgisi ezisetshenziswa kakhulu

Kunamagama ochwepheshe amaningi kunamaprofeshini abhalwe lapha. Kodwa-ke, nanka amagama ochwepheshe besiNgisi ongahlangana nawo njalo. Ungawabamba ngekhanda lawa magama ngokuwaphinda futhi uqaphele ukuwasebenzisa emishweni.

Okwezitatimende ezijwayelekile ezenziwa ochwepheshe nsuku zonke inkathi elula yamanje (inkathi yamanje elula) kusetshenziswa imisho. 

Ubungcweti besiNgisi obuqala ngohlamvu A

Accountant - Accountant

I-Acrobat – Acrobat

Umlingisi - Umlingisi, umlingisi

Umlingisikazi - Umlingisikazi

Umkhangisi – Umkhangisi

Inxusa – Inxusa

Ummemezeli – Ummemezeli, umethuli

Umfundi - Umfundi

Isazi semivubukulo

Umklami - Umklami

Umculi - Umculi

Umsizi – Umsizi

Umsubathi - Umsubathi

Umbhali - Umbhali

Ubungcweti besiNgisi obuqala ngohlamvu B

Umzanyana - Umzanyana

Baker - Baker

Umbhanka – Umbhanka

Umgundi - Umgundi

I-Bartender - Bartender

Umkhandi – Umkhandi

Umshayeli Webhasi - Umshayeli webhasi

Usomabhizinisi

Usomabhizinisi - Usomabhizinisi

Ibhusha - Butcher

Ubungcweti besiNgisi obuqala ngohlamvu C

Ukapteni – Kapteni

Umbazi – uMbazi

I-Cashier - I-Cashier

Usokhemisi

Unjiniyela wezempi

Isicoci - Isicoci

Umabhalane - I-Latip, umabhalane

Clown - Clown

Umbhali wekholomu - umlobi

Usomahlaya – usomahlaya

Unjiniyela Wekhompyutha - Unjiniyela wekhompyutha

Pheka – Pheka

Ubungcweti besiNgisi obuqala ngohlamvu D

Umdansi - Umdansi

Udokotela Wamazinyo - Udokotela Wamazinyo

IPhini – Isekela

Umklami – Umklami

Umqondisi - Umqondisi

Umtshuzi

Udokotela – Udokotela

Doorman - Doorman

Umshayeli

Imisebenzi YesiNgisi Eqala Ngohlamvu E

Umhleli - Umhleli

Osebenza ngogesi - Osebenza ngogesi

Unjiniyela - Unjiniyela

Usomabhizinisi - Entrepreneur

I-Executive - Executive

Ubungcweti besiNgisi obuqala ngohlamvu F

Umlimi – Umlimi

I-candy crush

Umenzi wefilimu - Umenzi wefilimu

Umxhasi - Umxhasi

Umlilo - uMlilo

Umdobi - Umdobi

Florist - Florist

Umdlali webhola

Umsunguli - Umsunguli

I-Freelancer - I-Freelancer

Ubungcweti besiNgisi obuqala ngohlamvu G

Umlimi - Umlimi

Isazi sokuma komhlaba - Geoscientist

Umkhandi wegolide - Umkhandi wamagugu

Golfer – Golfer

Umbusi - uMbusi

I-Greengrocer - i-Greengrocer

Igrosa - Isitolo Sokudla

Umlindi - umlindi, umlindi

Umhlahlandlela - Umhlahlandlela

I-Gymanst - I-Gymnast

Ubungcweti besiNgisi obuqala ngohlamvu H

Umlungisi Wezinwele - Umlungisi wezinwele

I-Hatmaker - i-Hatmaker

Uthishanhloko - Uthishanhloko

Umelaphi - Umelaphi, umelaphi

Isazi-mlando - Isazi-mlando

Umgibeli wehhashi – Rider

Umgcini Wasendlini - Umgcini Wasendlini

Umama Wekhaya / Umama Wekhaya - Umama Wekhaya

Umzingeli - Hunter

Ubungcweti besiNgisi obuqala ngohlamvu I

I-Illusionist - I-Illusionist

Umdwebi - umdwebi wezithombe

Umhloli - Umhloli

Isifaki – Umxhumanisi

Umfundisi - Umfundisi

Umshwalense - Umshwalense

Umsebenzisi - Intern

Umhumushi – Umhumushi

Interviewer – Interviewer

Umsunguli - Umsunguli

Umseshi - Umseshi

Umtshali-zimali

Ubungcweti besiNgisi obuqala ngohlamvu J

Umlindi – umnakekeli, umnakekeli

Ubucwebe - Ubucwebe

Intatheli - Intatheli

I-Journeyman - Isisebenzi sosuku

Ijaji – Ijaji

Ubungcweti besiNgisi obuqala ngohlamvu u-K

Uthisha wasenkulisa – uthisha wasenkulisa

Ubungcweti besiNgisi obuqala ngohlamvu L

I-Launderer - I-Launderer

Ummeli - Ummeli

Umsebenzi Wasemtatsheni Wezincwadi - Umsebenzi Wasemtatsheni Wezincwadi

Lifeguard - Lifeguard

Isazi solimi – Isazi solimi

Umkhandi wezikhiye – Umkhandi wezikhiye

I-Lumberjack - i-Lumberjack

Umqambi Wezingoma - Umqambi Wezingoma

Ubungcweti besiNgisi obuqala ngohlamvu M

Inyanga – Inyanga

Intombazane - intombazane

I-mailman - i-Postman

Umphathi - Umphathi

Marine - Sailor

imeya - imeya

Umakhenikha – Umakhenikha

Umthengisi - Umthengisi

Isigijimi - Isigijimi

Umbelethisi – Umbelethisi

Umvukuzi – uMvukuzi

Ungqongqoshe – uNgqongqoshe

Imodeli - Imodeli

Umhambisi – uMdluliseli

Umculi - Umculi

Imisebenzi YesiNgisi Eqala Ngohlamvu N

I-Neurologist - Isazi sezinzwa

Ummeli olungisa izivumelwano - Notary

Umbhali-noveli

UNun - uMpristi

Umhlengikazi - Umhlengikazi

Ubungcweti besiNgisi obuqala ngohlamvu O

isikhulu

Umsebenzisi - Umsebenzisi

Udokotela Wamehlo – Udokotela Wamehlo

Umhleli - Umhleli

Ubungcweti besiNgisi obuqala ngohlamvu P

Umdwebi – Umdwebi

Udokotela Wezingane - Udokotela Wezingane

Usokhemisi – usokhemisi

Umthwebuli wezithombe - Umthwebuli wezithombe

Udokotela - Udokotela

Isazi se-Physicist - i-Physicist

Umdlali wepiyano – Umdlali wepiyano

umshayeli wendiza

Umbhali wemidlalo - Umbhali

Umklami - Umlungisi

Imbongi – Imbongi

Iphoyisa – Iphoyisa

Usopolitiki - Usopolitiki

I-postman - i-Postman

Umbumbi - uMbumbi

Umongameli - uMongameli, umongameli

Umpristi - umpristi

Uthishanhloko – uthishanhloko

Umkhiqizi - Umkhiqizi

USolwazi – uProfessor, umfundisi

I-Psychiatrist - Udokotela Wengqondo

Isazi sokusebenza kwengqondo - Isazi sokusebenza kwengqondo

Umshicileli - Umshicileli

Ubungcweti besiNgisi obuqala ngohlamvu R

I-Realtor - I-Realtor

I-Receptionist – Umamukeli

Unompempe – Unompempe

Umlungisi - Umlungisi

Intatheli – Intatheli

Umcwaningi - Umcwaningi

Imisebenzi YesiNgisi Eqala Ngohlamvu S

Itilosi - Sailor

Usosayensi - Usosayensi

Umqophi - Umqophi

Unobhala

Inceku - Inceku

Umalusi – Melusi

Umenzi wezicathulo - Umenzi wezicathulo

Umninisitolo – Ingcweti, umninisitolo

Umsizi wesitolo - Umabhalane, umdayisi

Umculi - Umculi

Isazi sezokuhlalisana kwabantu – Isazi sezokuhlalisana kwabantu

Isosha - Isosha

Umbhali wengoma - Umqambi wezingoma

Somlomo – Somlomo

Inhloli - Inhloli

I-Stylist - I-Stylist, umklami wemfashini

Umfundi - Umfundi

Umphathi - umphathi, umphathi

Udokotela Ohlinzayo - Udokotela Ohlinzayo

Umbhukudi - Umbhukudi

Imisebenzi YesiNgisi Eqala Ngohlamvu T

Umthungi - Umthungi

Mfundisi - Mfundisi

Uchwepheshe - Uchwepheshe

I-Tiler - I-Tilemaker

Umqeqeshi - Umqeqeshi, umqeqeshi

Umhumushi – Umhumushi

Umshayeli wamaloli - Umshayeli wamaloli

Umfundisi - Umfundisi ozimele

Ubungcweti besiNgisi obuqala ngohlamvu U

Urologist - Urologist

U-Usher - umsizi, umsizi wesikhonzi senkantolo

Ubungcweti besiNgisi obuqala ngohlamvu V

I-Valet - i-valet, i-butler

Umthengisi - Umdayisi

Udokotela Wezilwane - Udokotela Wezilwane

Iphini likamongameli - iphini likamongameli

Vocalist - Vocalist

Ubungcweti besiNgisi obuqala ngohlamvu u-W

Uweta – uweta wesilisa

Uweta - isikhonzi

I-Weightlift - i-Weightlifter

I-Welder - i-Welder

Isisebenzi

I-Wrestler - I-Wrestler

Umbhali – Umbhali

Imisebenzi YesiNgisi Eqala Ngohlamvu Z

Umgcini wezilwane - Zookeeper

I-Zoologist - Isazi sezilwane

Isibonelo Semisho Nemisho Ehlobene Nomsebenzi WesiNgisi

Ngaphakathi esihlokweni sobungcweti, akufanele kufundwe kuphela ubungcweti kodwa namaphethini athile emshweni. Imisebenzi emshweni ithatha izandiso ezihlukene ngokuya ngomsebenzi, indawo yokusebenza noma idolobha.

Kufanelekile ukusho kusengaphambili ukusetshenziswa kuka-a kanye no-an, okuvezwe njengezincazelo ezingapheli. Emshweni, u-“a no-an” yizichazi ezisetshenziswe ngaphambi kwamabizo ababalwayo.

Uma uhlamvu lokuqala noma uhlamvu lokuqala lwegama lingunkamisa, kufanele kusetshenziswe unkamisa, futhi uma luthulile, kufanele kusetshenziswe u-a. U-A kanye no-an asetshenziswa namabizo obunye. Igama elilandela u-a no-an alikwazi ukuba ubuningi. Kubalulekile ukwenza imisho ngokunaka lo mthetho uma usetshenziswa ngaphambi kwamagama ochwepheshe.

Amanye amagama omsebenzi enziwa ngokwengeza izijobelelo ezithi “-er, -ant, -ist, -ian” ekupheleni kwezenzo ezikulowo msebenzi. Isibonelo, “ukufundisa ukufundisa, uthisha- uthisha” njll.

Uma ubuzwa ngomsebenzi wakho, akulungile ukuqala umusho ngokuthi "Umsebenzi wami". Ngingumfundi kanjaloNgingumfundi" kufanele iphendulwe.

U-A kanye no-an asetshenziswa ngaphambi kobuchwepheshe

Umkami unguthisha

Ungudokotela

 • Ngiyi/...

Nginguthisha. (Ngingumfundisi.)

 • Ngisebenza ezindaweni ezisetshenziswayo

Ngisebenza esikoleni. (Ngisebenza esikoleni.)

Indawo:

Ngisebenza ehhovisi.

Ngisebenza esikoleni.

Ngisebenza efemini.

idolobha/izwe:

Ngisebenza eParis.

Ngisebenza eFrance.

umnyango:

Ngisebenza emnyangweni wezokumaketha.

Ngisebenza kwezabasebenzi.

Ngisebenza kwezokuthengisa.

indawo/imboni ejwayelekile:

Ngisebenza kwezezimali.

Ngisebenza ocwaningweni lwezokwelapha.

Ngisebenza ngokubonisana.

 • Ngisebenza njenge/...

Ngisebenza njengonjiniyela. (Ngisebenza njengonjiniyela.)

*** Uma ufuna ukunikeza imininingwane eyengeziwe ngomsebenzi, ungasebenzisa amaphethini emisho “Nginesibopho…” “Ngiphethe…” noma “Umsebenzi wami ubandakanya…”.

 • Nginomthwalo wemfanelo ngakho ukuvuselela iwebhusayithi yenkampani.
 • Yimi ophethe yokuxoxisana nabantu abafuna imisebenzi.
 • Umsebenzi wami kuhlanganisa nokuvakashela imnyuziyamu.

Isampula Lemibuzo Yemisebenzi YesiNgisi

Amaphethini athile ngokuvamile asetshenziswa ngesiNgisi. Enye yazo amaphethini emibuzo. Igama lesiNgisi elilingana namagama elithi "occupation and job" lithi "umsebenzi" kanye "nomsebenzi". Uma kukhulunywa ngamaphrofeshinali nemisebenzi, bathatha isijobelelo sobuningi -es ngendlela ethi "imisebenzi" kanye "nemisebenzi".

Wenzani + + ibizo + lobuningi?

+ Yenzani + igama lomsebenzi owodwa +?

 • Wenzani uthisha?

(Umfundisi wenzani?)

 • Benzani odokotela?

Benzani odokotela?)

 • Wenzani?

(Wenzani?)

 • Usebenza ukwenzani?

(Usebenzaphi?)

Emshweni ongenhla, elithi "her, his, their" lingasetshenziswa esikhundleni segama elithi "yakho".

 • Wenza muphi umsebenzi?

Yini umsebenzi wakho?

Uma ufuna ukubuza ngomsebenzi wakho ngenkathi uxoxa;

 • Kuthiwani ngomsebenzi wakho?

Ngakho-ke uyini umsebenzi wakho?

umsebenzi kadokotelas esibhedlela. (Udokotela usebenza esibhedlela.)

Uphi udokotelas umsebenzi? Basebenzaphi odokotela?

They sebenza ku esibhedlela (Basebenza esibhedlela.)

Imisho Yesampula Mayelana Nobungcweti ngesiNgisi

 • Ngiyiphoyisa. (Ngiyiphoyisa.)
 • Uyisicishamlilo. (He is a fireman)
 • Ngingudokotela. Ngiyakwazi ukuhlola iziguli. (Ngingudokotela. Ngiyakwazi ukuhlola iziguli.)
 • Unguweta. Angathatha ama-oda futhi akhonze. (Unguweta. Angathatha ama-oda akhonze.)
 • Ungumlungisi wezinwele. Angakwazi ukugunda nokuklama izinwele. (Ungumlungisi wezinwele. Uyakwazi ukugunda futhi alungise izinwele.)
 • Ungumshayeli. Angakwazi ukushayela izimoto namaloli. (Ungumshayeli. Angakwazi ukushayela izimoto namaloli.)
 • Ngingumpheki. Ngiyakwazi ukupheka ukudla okumnandi. (Ngingumpheki. Ngiyakwazi ukupheka ukudla okumnandi.)
 • Uyini umsebenzi/umkhakha/umsebenzi wakhe? (Uyini umsebenzi wakhe? / Wenzani?)
 • Ungummeli. / Usebenza njengommeli. (Ungummeli. / Umsebenzi wakhe ummeli.)
 • Unguthisha esikoleni sami. (Ufundisa esikoleni sami.)
 • Usebenza njengomamukele enkampanini. (Usebenza njenge-receptionist enkampanini.)
 • Ngingumhumushi. Umsebenzi wami ukuhumusha amadokhumenti. (Ngingumhumushi. Umsebenzi wami ukuhumusha imibhalo.)
 • Udokotela wamehlo uhlola amehlo abantu futhi udayisa nezibuko. (Udokotela wamehlo ubheka amehlo abantu futhi uthengisa izibuko.)
 • Udokotela wezilwane ungudokotela owelapha izilwane ezigulayo noma ezilimele. (Udokotela wezilwane ungudokotela owelapha izilwane ezilimele noma ezigulayo.)
 • I-ejenti yezindlu ikusiza ukuthi uthenge noma udayise indlu noma iflethi lakho. (I-Realtor ikusiza ukuthi uthenge noma udayise amafulethi.)
 • Umsebenzi womtapo wolwazi usebenza emtatsheni wezincwadi. (Umsebenzi womtapo wolwazi usebenza emtatsheni wezincwadi.)
 • Iposi likulethela izincwadi namaphasela ekhaya lakho. (Iposi likulethela iposi noma amaphasela ekhaya lakho.)
 • Umakhenikha olungisa izimoto. (Umakhenikha wenjini ulungisa izimoto.)
 • I-witer/witress ikuphakela endaweni yokudlela. (Uweta uyakuphakela endaweni yokudlela.)
 • Umshayeli weloli ushayela iloli. (Umshayeli weloli ushayela iloli.)

Imibuzo Yokuzilolonga YesiNgisi

 1. Ingabe ungumthungi? (Ingabe ungumthungi?)
  • Yebo, ngingumsiki wengqephu. (Yebo, ngingumthungi.)
 2. Yini uthisha wesiNgisi angayenza? (Yini engenziwa uthisha wesiNgisi?)
  • Uthisha wesiNgisi angafundisa isiNgisi. (Uthisha wesiNgisi angafundisa isiNgisi.)
 3. Angenzani umlimi? (Yini angayenza umlimi?)
  • Angatshala izithelo nemifino. (Angatshala izithelo nemifino.)
 4. Ingabe ijaji lingakwazi ukulungisa izimoto? (Ingabe ijaji lingakwazi ukulungisa izimoto?)
  • Cha, angeke. (Cha, ngeke.)
 5. Wenzani uMisaki? Wenzani uMisaki?)
  • Ungumdwebi wezakhiwo. (Ungumklami wezakhiwo.)
 6. Ingabe umakhenikha angakwazi ukugunda izinwele? (Ingabe umakhenikha angagunda izinwele?)
  • Cha, angeke. Angakwazi ukulungisa izimoto. (Cha angeke akwazi ukulungisa izimoto.)
 7. Usebenza kuphi? (Usebenza kuphi?)
  • Ngisebenza enkampanini yamazwe ngamazwe. (Ngisebenza enkampanini yamazwe ngamazwe.)
 8. Ingabe umsebenzi wasendlini noma wangaphandle? (Ibhizinisi langaphakathi noma ibhizinisi langaphandle?)
  • Kungumsebenzi wangaphakathi. (Umsebenzi wangaphakathi.)
 9. Ingabe unawo umsebenzi? (Unawo umsebenzi?)
  • Yebo, nginomsebenzi. (Yebo, nginawo umsebenzi.)
 • Imisebenzi ngesiNgisi: Imisebenzi ngesiNgisi
 • Imisebenzi Nemisebenzi : Imisebenzi Nemisebenzi
 • Sesha umsebenzi
 • Ungawuthola kanjani umsebenzi?
 • Thola umsebenzi : thola umsebenzi
 • Umsebenzi wamaphupho: Umsebenzi wamaphupho

I-English Profession Dialogue Example

UMnu Bean:- Sawubona Mr Jones, uziphilisa ngani?

UMnu Jones:- Nginguthisha esikoleni samabanga aphezulu.

UMnu Bean:- Umfundisi? lokho kuzwakala njengokuzikhandla okukhulu.

UMnu Jones:- Ngezinye izikhathi. Ngifundisa izingane zesikole samabanga aphezulu.

UMnu Bean:- Ingabe kuningi uma kwabafundi ekilasini lakho?

UMnu Jones: - Amakilasi amaningi anabafundi abangaba ngamashumi amahlanu ngokwesilinganiso.

UMnu Bean:- Uyawuthanda umsebenzi wakho?

UMnu Jones:- yebo, Kuzuzisa kakhulu. Ukufundisa esikoleni samabanga aphezulu kulula kunase primary. Abafundi abagangile kangako.

Umbhalo Wokuqiniswa Kwesihloko Sobungcweti besiNgisi

Uma wamukelwe ngokusemthethweni ukuthola umsebenzi omusha enkampanini, uqashwa yinkampani. Uma uqashwa, uba isisebenzi senkampani. Inkampani iba ngumqashi wakho. Abanye abasebenzi enkampanini osebenza nabo noma osebenza nabo. Umuntu ongaphezulu kwakho obhekele umsebenzi wakho ngumphathi wakho noma umphathi wakho. Isikhathi esiningi sisebenzisa ibinzana elithi hamba uye emsebenzini ukuya emsebenzini nokushiya umsebenzi ukuze sishiye umsebenzi.

Isib; “Ngiye emsebenzini ngo-8:30, bese ngiphuma ngo-5.”

"Ngiye emsebenzini ngo-8:30 futhi ngihambe ngo-5"

Uhambo lwakho lokuya emsebenzini ukuthi kukuthatha isikhathi esingakanani ukufika emsebenzini ngemoto noma ngezithuthi zomphakathi.

Isibonelo, "Nginohambo lokuya emsebenzini lwemizuzu engama-20."

“Nginohambo lokuya emsebenzini lwemizuzu engu-20.”

Eminye imisebenzi ikuvumela ukuthi usebenze ukude. Lokhu kusho ukuthi ungasebenza usekhaya noma kwenye indawo ngoxhumano lwe-inthanethi futhi uxhumane nozakwenu ngocingo, nge-imeyili nangevidiyo. Njengomsebenzi wenkampani, uhola imali, okungukuthi, imali oyithola njalo ngomsebenzi wakho. Akulungile ukusebenzisa igama elithi "wina", okusho ukuwina, ngenkathi wakha umusho lapha.

Ibinzana elingalungile: "wina iholo"

Isisho esilungile: "zuza"

Uma unquma ukuwuyeka umsebenzi wakho, kunezenzo ezintathu ongazisebenzisa:

 • Ngizowuyeka umsebenzi wami. - Ngizowuyeka umsebenzi wami.
 • Ngizowushiya umsebenzi wami. - Ngizowuyeka umsebenzi wami.
 • Ngizokwesula. - Ngizosula.

“Yeka” akulungile, “ukusula” kusemthethweni, futhi “shiya” kusetshenziswa njengenkulumo esemthethweni noma engakahleleki.

Lapho umuntu osekhulile enquma ukuyeka ukusebenza, umphumela uwukuba athathe umhlalaphansi. Emazweni amaningi, abantu bathatha umhlalaphansi lapho beneminyaka engama-65. Uma umdala kunalokhu futhi uyekile ukusebenza, ungachaza isimo sakho samanje ngokuthi "Ngithathe Umhlalaphansi". “Ngithathe umhlalaphansi” Ungachaza usebenzisa umusho.

Sifuna ukwabelana ngamaphethini ongawasebenzisa kunhlolokhono yomsebenzi. Yisikhathi sokubakhombisa ukuthi ungubani nokuthi kungani ungumuntu omuhle ongasebenza naye kunhlolokhono yesiNgisi. Nazi izichasiso ezingasetshenziswa ku-interview yesiNgisi;

 • Ukuhamba kalula: Ukukhombisa ukuthi ungumuntu ohamba kalula.
 • Ukusebenza kanzima
 • Zibophezele: Zinzile
 • Thembeka: Uthembekile
 • Thembeka: Thembeka
 • Okugxilile: Kuyagxilwa
 • Indlela yokwenza: Umuntu onaka imininingwane.
 • I-Proactive: Iyakwazi ukuthatha isinyathelo. Isisebenzi esisebenzayo.

Umuntu oxoxisana naye uzofuna ukwazi ukuthi wenzani kahle. Amagama ongawasebenzisa ukukhombisa amandla namakhono akho;

 • Inhlangano
 • Ikhono lokwenza izinto eziningi - Ukuqwashisa ngokwenza izinto eziningi
 • Yenza kuze kufike umnqamulajuqu
 • Xazulula izinkinga
 • Khulumisanani kahle
 • Sebenza endaweni yamazwe ngamazwe kanye nabantu abavela kuwo wonke Umhlaba - Amakhono okuxhumana ngamazwe ngamazwe
 • Khuluma izilimi zakwamanye amazwe - Amakhono olimi lwangaphandle
 • Intshiseko - Ukushisekela umsebenzi, umdlandla

Ngaphambi kokudlulela kuzincazelo ezisetshenziswa kakhulu zobungcweti besiNgisi, singathanda ukwabelana ngezindlela ezimbalwa ezilula zokubamba ngekhanda amagama esiNgisi.

Indlela edumile yokubamba amagama ngekhanda ukusebenzisa i-mnemonics, okuyizinqamuleli zengqondo ezikusiza ukhumbule imiqondo eyinkimbinkimbi kakhulu noma amagama. Ukuze ufunde amagama engeziwe ngokushesha, umqondo ongcono kakhulu ukuwenza abe nesimo: Esikhundleni sokubhala uhlu lwamagama olungahleliwe, zama ukuwabeka emishweni. Ngaleyo ndlela, uyazi ukuthi leli gama lisetshenziswa kanjani empilweni yangempela.

Amamuvi, izinhlelo ze-TV, izincwadi, amaphodikasti noma izingoma azizona nje imithombo emihle yamagama avamile, zingakusiza futhi ukubamba amagama ngekhanda. Ukuchayeka ekuphimiseleni kwamagama amaningi esiNgisi kuzowenza kube lula ukuwakhumbula.

Wonke umuntu ufunda ngendlela ehlukile, ngakho-ke uma ungazi ukuthi yini ekusebenzelayo, zama izindlela eziningi ezahlukene noma zama inhlanganisela yazo. Ama-flashcards, izinhlelo zokusebenza, izinhlu, imidlalo noma okuthunyelwe kwakho kuyizindlela ezinhle zokubamba amagama ngekhanda.

English Imisebenzi isosha esihlatshelelwayo for abafundi basesikoleni samabanga aphansi;

Ivesi 1:

Wenzani?

Ngingumlimi.

Wenzani?

Ngingumshayeli webhasi.

(Wenzani?

Ngingudokotela.

Wenzani?

Nginguthisha.

 

Yenza - yenza - yenza - yenza!

 

Ivesi 2:

Wenzani?

Ngingudokotela wamazinyo.

Wenzani?

Ngiyiphoyisa.

Wenzani?

Ngingumpheki.

Wenzani?

Ngingumlungisi wezinwele.

 

Yenza - yenza - yenza - yenza!

 

Ivesi 3:

Wenzani?

Ngingumhlengikazi.

Wenzani?

Ngiyisosha.

Wenzani?

Ngiyisicishamlilo.

Wenzani?

Ngingumfundi.

 

Yenza - yenza - yenza - yenza - yenza - yenza - yenza!

 

Incazelo yesiTurkey yengoma;

 

Izwekazi 1:

Wenzani?

Ngingumlimi.

Wenzani?

Ngingumshayeli webhasi.

(Wenzani?

Ngingudokotela.

Wenzani?

Uthisha wami.

 

Yenza - yenza - yenza - yenza!

 

 1. Izwekazi:

Wenzani?

Ngingudokotela wamazinyo.

Wenzani?

Ngiyiphoyisa

Wenzani?

Ngingumpheki.

Wenzani?

Ngiyi-coffeur.

 

Yenza - yenza - yenza - yenza!

 

Izwekazi 3:

Wenzani?

Ngingumhlengikazi.

Wenzani?

Ngiyisosha.

Wenzani?

Ngiyisicishamlilo.

Wenzani?

Ngingumfundi.

 

Yenza - yenza - yenza - yenza - yenza!

INKONZO YETHU YOKUHUMUSHA IYAQALA. Ngemininingwane eminingi: Ukuhunyushwa kwesiNgisi

Qaphela: Sihlala sizama ukukunikeza ulwazi lwakamuva. Lesi sihloko osifundayo sabhalwa okokuqala cishe enyangeni engu-1 edlule, ngoNovemba 06, 2021, futhi lesi sihloko sagcina ukubuyekezwa ngoNovemba 8, 2021.

Ngikukhethele isihloko esingahleliwe, okulandelayo yizihloko zakho zenhlanhla. Iyiphi ongathanda ukuyifunda?


Izixhumanisi ezixhasiwe