Isihlanganisi Sesenzo SaseJalimane

Isihloko esizoxoxa ngaso kulesi sifundo: Isihlanganisi Sesenzo SaseJalimane Bangani abathandekayo, kule ndatshana, sizonikeza imininingwane ngezenzi zesiJalimane, impande yesenzo, isijobelelo esingapheliyo kanye nokuhlanganiswa kwezenzo zesiJalimane.

HUMUSHA THOLA IMALI

Kuze kube lesi sifundo, sibonile izihloko ezilula zabaqalayo njengezinsuku zaseJalimane, izinyanga zaseJalimane, izinombolo zaseJalimane, izinkathi zaseJalimane nezichasiso zaseJalimane. Ngaphezu kwalokhu, sibonile izifundo eziningi zaseJalimane ezinjengamagama esiJalimane esingazisebenzisa empilweni yansuku zonke futhi ziwusizo olukhulu. Kulesi sifundo, Ukuhlelwa kwesenzo sesiJalimane Sizothinta isihloko. Ngemuva kokufunda isifundo sethu, sincoma ngokuqinile ukuthi ubuke inkulumo yevidiyo ezansi kwekhasi.

Isihloko sokuhlanganiswa kwesenzo sesiJalimane isihloko esidinga ukugxila kuso, futhi kumele sifundwe futhi sibanjwe ngekhanda kahle. Akunakwenzeka ngathi ukuthi sakhe imisho kahle ngaphandle kokufunda ukuhlanganiswa kwesenzo sesiJalimane. Manje sesingabokuqala kunabo bonke siyini isenzo, yini impande yesenzo, siyini isenzo esingapheli, Yini okunamathiselwe komuntu siqu, Ungazihlanganisa kanjani izenzo ngesiJalimane Sizogxila ezindabeni eziyisisekelo ezinjalo. Esikhundleni sokunikeza ukuhlanganiswa kwesenzo sesiJalimane ngomumo, Izenzo zesiJalimane Sizokufundisa umqondo womsebenzi ukuze ukwazi ukudubula.

Izenzo ezingapheli zesiJalimane

Njengoba wazi, ifomu elingapheli lezenzi libizwa ngokungapheli. Ngamanye amagama, indlela eluhlaza yezenzo, ebhalwe kuzichazamazwi ibizwa ngokuthi ifomu elingapheli lesenzo. Isijobelelo esingapheli ngesiTurkey -umenzi futhi -ukuzikhipha okunamathiselwe. Ngokwesibonelo; woza, hamba, wenze, ukuze, ufunde, ubone Izenzi ezinjengeziphetho yizenzi. Ukuhlanganisa isenzo ngesiTurkey, isijobelelo esingapheli siyashiywa bese kufakwa isijobelelo sesikhathi esifanele nezomuntu empandeni yesenzo.

Ngokwesibonelo; okungapheli Fundaumenzi isenzo -umenzi Lapho sikhipha isijobelelo esingapheli "FundaIsenzo ”siyasala. Oku uqobo, Fundaumenzi kuyimpande yesenzo. Masilethe isikhathi esifanele kanye nomuntu isijobelelo egameni elithi funda:
Oku -ngikhathele-um, lapha "Funda"Umsuka wesenzo,"ngikhathele"Inkathi yamanje,"um"Ngabe ubucwebe (mina) bomuntu lowo. Uyafunda noma siyafunda noma siyafunda Izenzo ezinjengezenzo zihlanganiswa esikhathini samanje kepha zihlanganiselwe abantu abahlukene. Ufunda (wena), thina siyafunda (thina), bona bafunda (bona).

Siyacabanga Izinhlobo ezingapheli zezenzi ngesiJalimane Sinikeze imininingwane eyanele maqondana ne-.

Njengoba ukwazi ukubona, lapho sifuna ukuhlanganisa isenzo ngokusho kwabantu baseTurkey, sengeza okungeziwe okuhlukile empandeni yesenzo kumuntu ngamunye. Lokhu kunjalo nangesiJalimane. NgesiTurkey -umenzi futhi -ukuzikhipha izijobelelo ezingapheli ngesiJalimane -en futhi -n okunamathiselwe. Imvamisa isijobelelo -enisijobelelo, i - isijobelelo asijwayelekile. Isenzo esingapheli ngesiJalimane -en noma -n kuphela ngokunamathiselwe. Kusuka kusenzo esingapheli ngesiJalimane -en noma -n Lapho sisusa umaki, sithola umsuka waleso senzo. Isimo esingapheli sesenzo sihlale sibhalwa kwizichazamazwi noma kuhlu lwezenzo. Isibonelo, isiJalimane esilingana nesenzo sokudlala yi- spielen.

Okungapheli ukudlala kusuka esenzweni -en lapho sisusa isijobelelo oyun izwi lihlala, oyun izwi ukudlala kuyimpande yesenzo. Inkathi nomuntu kunamathiselwa kule mpande yesenzo oyun kufakwa egameni. Esinye isibonelo ufunde Ake sinikeze isenzo, ufunde Okulingana nesiJalimane kwesenzo ufunde isenzo. ufunde Isijobelelo esingapheli esenzweni okungukuthi -en lapho ususa isivuno sakho lerne impande ihlala. Ngenkathi izenzo zesiJalimane zihlanganiswa, izijobelelo zesikhathi nezomuntu ziyanezelwa kule mpande yesenzo. lerne kufakwa egameni.

FUNDA

FUNDA

Mek

LERENEN

I-LERN

EN

Ngemuva kokufunda imiqondo yesijobelelo nempande ezenzweni Ukuhlanganiswa kwezenzo zesiJalimane singaphasa. Ake sibonise ukuhlanganiswa okulula kwesenzo esilula njengesibonelo esingezansi.

Lernen, ukuze sifunde, ake sihlanganise isenzo esikhathini samanje ngokuya ngabantu bonke.

Kufanele unake futhi ubambe ngekhanda okunamathiselwe okungezwe esenzweni.

OKUNAMathiselwe KWEJERMANE LERNEN VERBAL

ISIKHATHI SOMUNTU

UKWENGEZA KWI-NET

UKUDONDA KOMTHETHO

incazelo

mina e len-e Ngiyafunda
du st i-lern-st Uyafunda
er t i-lern-t Uyafunda (owesilisa)
bona t i-lern-t Uyafunda (owesifazane)
es t i-lern-t Uyafunda (hlangothi)
thina en lern-zu Siyafunda
ihr t i-lern-t Uyafunda
bona en lern-zu Bayafunda
Aug en lern-zu Uyafunda

ngenhla ufunde Sibonile ukuhlanganiswa kwesenzo esikhathini samanje. ufunde kungukugcina kwesenzo. Lerner kuyimpande yesenzo. Igama en liyisijobelelo esingapheli. Izijobelelo ziyimpande yesenzo lerne kufakwa egameni. Manje ake sicabange esinye isenzo njengesibonelo.

UKUDONYWA KWAMAGERMAN KOMMEN VERBAL

ISIKHATHI SOMUNTU

UKWENGEZA KWI-NET

UKUDONDA KOMTHETHO

incazelo

mina e ikomm-e ngiyeza
du st ikomm-st Uyeza
er t ikomm-t Uyeza (umfana)
bona t ikomm-t Uyeza (owesifazane)
es t ikomm-t Uyeza (hlangothi)
thina en ikomm-zn siyeza
ihr t ikomm-t Uyeza
bona en ikomm-zn Bayeza
Aug en ikomm-zn Uyeza

Yebo bangani abathandekayo, ngenhla futhi kubhalwe ngesiJalimane kommen okungukuthi woza Sinikeze izibonelo zokuhlanganiswa kwesenzo esikhathini samanje. Izenzo zesiJalimane Badonseka esikhathini samanje esinjengalesi. Izihlanganisi ezilethwe empandeni yesenzo esikhathini samanje zikhonjisiwe etafuleni elingenhla.

Ungahlanganisa futhi ezinye izenzi ngokusho kwabantu ngokubuka etafuleni elingenhla, uthathe isibonelo.

Ukuhlelwa kwesenzo sesiJalimane Isihloko sethu esiqanjwe ngaso sizoqhubeka ezifundweni zethu zesikhathi esizayo. Ezifundweni zethu ezilandelayo, sizobona ukuhlanganiswa kwesenzo sesiJalimane ngokwesikhathi esedlule nangesikhathi esizayo. Ungathola futhi imininingwane ngezenzi ezijwayelekile zaseJalimane nezenzi ezingajwayelekile zaseJalimane ezifundweni ezilandelayo.

Isifundo Sesihloko Samavidiyo WesiJalimane Sokuhlangana

Ukuphela Kwesihloko Sokuhlanganiswa Kwesenzo SaseJalimane

Isivakashi othandekayo, Ukuhlelwa kwesenzo sesiJalimane Sifike ekugcineni kwesihloko sethu esiqanjwe ngegama. Uzothola izibonelo eziningi zokuhlanganisa isenzo ezifundweni zethu ezilandelayo.

Ukuhlelwa kwesenzo sesiJalimane Ungabhala lokho ofuna ukubuza ngakho, izicelo zesifundo sangasese, imibuzo, ukuphawula nokugxeka, nezindawo ongaziqondi emkhakheni wemibuzo enkundleni.

Siyabonga ngokuvakashela indawo yethu, sikufisela impumelelo empilweni yakho yezemfundo.

Ungakhohlwa ukuncoma isiza sethu kwabanye abangane bakho.

INKONZO YETHU YOKUHUMUSHA IYAQALA. Ngemininingwane eminingi: Ukuhunyushwa kwesiNgisi

Qaphela: Sihlala sizama ukukunikeza ulwazi lwakamuva. Lesi sihloko osifundayo sabhalwa okokuqala cishe ezinyangeni eziyi-10 ezedlule, ngoFebhuwari 14, 2021, futhi lesi sihloko sagcina ukubuyekezwa ngo-Ephreli 20, 2021.

Ngikukhethele isihloko esingahleliwe, okulandelayo yizihloko zakho zenhlanhla. Iyiphi ongathanda ukuyifunda?


Izixhumanisi ezixhasiwe