kamagra Ijeli likuvumela ukuthi ubonise ukusebenza okuphezulu kwezocansi ukuze ukwazi ukubamba iqhaza elibonakalayo kumava akho ocansi.

ijeli kamagra Ngalokhu ungaxazulula inkinga yakho yokwakhiwa futhi uthole izimpendulo zemibuzo yokuthi yini i-kamagra gel esizeni sethu.

Izindlela zokubamba ngekhanda amagama aseJalimane

Ungawabamba kanjani ngekhanda amagama aseJalimane kulesi sihloko? Sizokhuluma ngezindlela zokubamba ngekhanda amagama aseJalimane. Inhloso yokuqala okumele izuzwe ngesiJalimane nezinye izilimi zakwamanye amazwe ukufunda amagama amaningi ngangokunokwenzeka.

Kuleli qophelo, ukufunda kutholakala ngendlela yokubamba ngekhanda amagama aqala ukusebenza. Sizoyinqoba inkinga yokubamba ngekhanda amagama, okuyinkinga enkulu yalabo abafuna ukufunda isiJalimane futhi bafinyelele emazingeni aphakeme kakhulu ekufundeni kolimi lwangaphandle, ngokukhuluma nawe ngendlela elula nephumelela kunazo zonke. Sikholwa ukuthi uzophumelela ngale ndlela yokubamba ngekhanda, esizoyibiza ngokuthi iNdlela Elula Yokukhumbula Amagama esiJalimane.

Ukubamba Ngekhanda Ngegama LaseJalimane Ngezindlela Zokukhumbula

Ungalokothi ukhohlwe ukuthi indlela ephumelela kunazo zonke yokubamba ngekhanda amagama aseJalimane ukusebenzisa imemori ebonakalayo, njengakuzo zonke izindawo zokuphila. Ngaphezu kwalokho, indlela yokugcina imemori iphila ngokukhombisa imininingwane oyitholile. Uma ungabambi ngekhanda futhi uphinda igama ngezindlela ezijwayelekile, imininingwane isulwa kalula futhi ikhohlwe. Uma ucabanga ngazo zonke lezi zizathu, lapho uzobamba ngekhanda amagama esiJalimane, udinga ukufanekisa igama ngalinye kwimemori yakho. Amagama esiJalimane abanjwe ngekhanda ngenqubo yemifanekiso izofika kalula engqondweni yakho lapho uwadinga.

Ungawabamba Kanjani Amagama WesiJalimane Ngezindlela Zokukhumbula?

Uma unobunzima bokukhumbula amagama esiJalimane, lokhu kukhombisa ukuthi awunalo ulwazi mayelana nomgomo osebenzayo wobuchopho bakho. Ukubonakala kuyinto ebaluleke kakhulu kumgomo wokusebenza kobuchopho. Izithombe zigcinwa lapho zithunyelwa ebuchosheni, futhi ubuchopho buyakwazi ukubamba ngekhanda lokho okubonayo kakhulu, hhayi okufundwayo noma okuzwayo. Ngalesi sizathu, kulula kakhulu ukubamba ngekhanda amagama abhalwe kumakhadi amancane noma amagama asemakhadini anemifanekiso. Ngenkathi umuntu egqamisa isithombe asibona ebuchosheni bakhe, igama elingaphansi kwaso livela ngokuzenzekelayo. Indlela efanayo iyasebenza ekukhumbuleni amagama abhalwe emakhadini. Ngokubuyekeza amakhadi abanawo ezandleni zabo kaninginingi, empeleni abantu basithatha isithombe basithumele ebuchosheni. Ngale ndlela, ukukhumbula ngekhanda kwenzeka ngokuzenzakalela. Kufanele ukhumbule ukuthi ungasebenzisa amasu okukhumbula kuyo yonke imikhakha yempilo yakho, futhi kufanele usebenzise indlela yokubonisa, enye yezindlela zememori, njengeNdlela Elula Yokukhumbula Amagama aseJalimane.

Bangani abathandekayo, sithanda ukunazisa ngokunye okuqukethwe kusayithi lethu, ngaphandle kwesihloko osifundile, kukhona nezihloko ezinjengalezi ezilandelayo engosini yethu, futhi lezi izihloko okufanele abafundi baseJalimane bazi.

Siyabonga ngentshisekelo yakho kusayithi lethu, sikufisela impumelelo ezifundweni zakho zaseJalimane.

Uma kunesihloko ofuna ukusibona kusayithi lethu, ungasibikela sona ngokubhala endaweni yesithangami.

Ngokufanayo, ungabhala noma yimiphi eminye imibuzo, imibono, iziphakamiso nazo zonke izinhlobo zokugxekwa mayelana nendlela yethu yokufundisa isiJalimane, izifundo zethu zaseJalimane kanye nesiza sethu endaweni yesithangami.

INKONZO YETHU YOKUHUMUSHA IYAQALA. Ngemininingwane eminingi: Ukuhunyushwa kwesiNgisi

Izixhumanisi ezixhasiwe