Izinto zokuzilibazisa zaseJalimane

Kulesi sifundo esibizwa ngokuthi Izenzo zethu zokuzilibazisa ngesiJalimane, sizofunda ukutshela izinto esizithandayo ngesiJalimane, ukubuza ngokuzilibazisa kwabo ngesiJalimane nokwenza imisho mayelana nokuzilibazisa ngesiJalimane.
Okokuqala, ake sibheke izinto zokuzilibazisa zaseJalimane esizisebenzisayo futhi esihlangabezana nazo kakhulu empilweni yansuku zonke, ngesiTurkey nangesiJalimane. Ngemuva kwalokho sizofunda ukuthi ungabuza kanjani okokuzilibazisa ngesiJalimane bese usho okuthandwa nguwe ngesiJalimane ngezinkulumo ezinemininingwane nezibonelo eziningi. Sizokwenza imisho echaza ukuzilibazisa ngesiJalimane.

Sizokwazi ukubuza othile ngesiJalimane ukuthi yini abayithandayo noma okokuzilibazisa kwabo, futhi uma othile esibuza ukuthi ikuphi umdlalo wethu wokuzilibazisa noma izinto esizithandayo, sizokwazi ukusitshela ukuthi yini esiyithandayo noma esiyithandayo.

Sizilungiselele ngokucophelela zonke lezi zivakashi ze-almancax futhi sazethula ekusebenziseni kwakho. Manje, okokuqala, hlola izithombe ezingezansi esizilungiselele ngokucophelela izivakashi ze-almancax.Ngenkathi sifunda izinto zokuzilibazisa zaseJalimane, ake siphinde sikukhumbuze ukuthi iziqalo zamagama akhethekile navamile ngolimi lwesiJalimane zibhalwe ngosonhlamvukazi, njengoba sishilo ezifundweni zethu zangaphambilini zaseJalimane, kepha izinhlamvu zokuqala zezenzo zibhalwa ngezinhlamvu ezincane.

GERMAN HOBBIES SITHOMBE ISIHLOKO INCAZELO

Izenzo zokuzijabulisa zaseJalimane -Singen - Ukucula
Ama-German Hobbies -singen - Ukucula

 

Izenzo Zokuzilibazisa ZaseJalimane - Umculo uHören - Ukulalela Umculo
Izenzo Zokuzilibazisa ZaseJalimane - Umculo uHören - Ukulalela Umculo
Izinto zokuzilibazisa zaseJalimane - iBuch lesen - Ukufunda
Izinto zokuzilibazisa zaseJalimane - iBuch lesen - Ukufunda

Izinto zokuzilibazisa zaseJalimane - I-Fußball spielen - Ukudlala Ibhola
Izinto zokuzilibazisa zaseJalimane - I-Fußball spielen - Ukudlala Ibhola

 

Izenzo zokuzilibazisa zaseJalimane - i-Basketball spielen - I-Basketball edlalayo
Izenzo zokuzilibazisa zaseJalimane - i-Basketball spielen - I-Basketball edlalayo

 

Izenzo Zokuzilibazisa zaseJalimane - izithombe zefotografieren - Ukuthatha Izithombe
Izenzo Zokuzilibazisa zaseJalimane - izithombe zefotografieren - Ukuthatha Izithombe

 

Izinto zokuzilibazisa zaseJalimane - iGitarre spielen - Ukudlala isiginci
Izinto zokuzilibazisa zaseJalimane - iGitarre spielen - Ukudlala isiginci
Izinto zokuzilibazisa zaseJalimane - I-Klavier spielen - Ukudlala iPiano
Izinto zokuzilibazisa zaseJalimane - I-Klavier spielen - Ukudlala iPiano

 

Izenzo zokuzilibazisa zaseJalimane - ama-schwimmen - Ukubhukuda
Izenzo zokuzilibazisa zaseJalimane - ama-schwimmen - Ukubhukuda

 

Izinto zokuzilibazisa zaseJalimane - uRad fahren - Ukuhamba ngebhayisikili
Izinto zokuzilibazisa zaseJalimane - uRad fahren - Ukuhamba ngebhayisikili

 

Izenzo zokuzilibazisa zaseJalimane - i-Sport machen - Ukuzivocavoca
Izenzo zokuzilibazisa zaseJalimane - i-Sport machen - Ukuzivocavoca

 

Izinto zokuzilibazisa zaseJalimane - kochen - Ukupheka
Izinto zokuzilibazisa zaseJalimane - kochen - Ukupheka

Izinto zokuzilibazisa zaseJalimane - ithangi - Ukudansa
Izinto zokuzilibazisa zaseJalimane - ithangi - Ukudansa
 

Izinto zokuzilibazisa zaseJalimane - uReiten - Uyagibela
Izinto zokuzilibazisa zaseJalimane - uReiten - Uyagibela

 

Izenzo zokuzilibazisa zaseJalimane - zivuselelwe - Ukuhamba
Izenzo zokuzilibazisa zaseJalimane - zivuselelwe - Ukuhamba

HOBBY BUZA ISIGWEBO EJalimani

Isigwebo Sokuzilibazisa SaseJalimane Sokukhuluma
Isigwebo Sokuzilibazisa SaseJalimane Sokukhuluma

Uma sifuna ukubuza othile ukuthi iziphi izinto azithandayo kuJalimane, sisebenzisa iphethini elilandelayo.

Ingabe i-ist dein Hobby?

Uyini umdlalo wakho wokuzilibazisa?

Ingabe u-sind deine Hobbys?

Yini othanda ukuyenza?


UKUBUZA NOKUKHULUMA NGOKUZIJABULA EJALIMANE (ISIGCAWU SINGE)

Njengoba kungabonakala emishweni engenhla, was ist dein Ukuzilibazisa umusho uyini umdlalo wakho wokuzilibazisa Kusho ukuthi. Was sind deine Hobbys umusho ubuningi Yini othanda ukuyenza Kusho ukuthi. Njengoba sichaze imiqondo yobunye ebunyeni kule misho, umehluko phakathi kwe-mein ne-meine, nomehluko phakathi kwe-ist ne-sind ezinkulumweni zethu zangaphambilini, asibhekiseli lapha futhi.

Uyini umdlalo wakho wokuzilibazisa embuzweni; Engikuthandayo ukufunda, engikuthandayo ukulalela umculo, engikuthandayo ukuhamba ngebhayisikili, engikuthandayo ukubhukuda. Singanikeza izimpendulo ezinjalo. Iphethini yokusho umusho wokuzilibazisa ngesiJalimane kanje. Uma nje sizocula enye yezinto esizithandayo, sisebenzisa iphethini elandelayo.

I-Mein Hobby ist ………….

Emshweni ongenhla, siletha lokho esikuthandayo endaweni enamachashazi. Ngokwesibonelo;

  • Ingabe i-ist dein Hobby? : Uyini umdlalo wakho wokuzilibazisa?
  • I-Mein Hobby iyi-schwimmen : Ukuzilibazisa kwami ​​ukubhukuda
  • Ingabe i-ist dein Hobby? : Uyini umdlalo wakho wokuzilibazisa?
  • U-Mein Hobby ungumculi : Ukuzilibazisa kwami ​​ukucula

Singanikeza izibonelo ezifana. Lesi sikhunta sisetshenziswa kuphela uma sizokhuluma ngenye yezinto esizithandayo. Uma sinokuzilibazisa okungaphezu kokukodwa futhi sifuna ukusho okungaphezu kokukodwa kokuzilibazisa, sidinga ukusebenzisa ifomu lobuningi elilandelayo.

UKUBUZA NOKUKHULUMELA UKUHLAWULA EJALIMANE (ISIGCAWU ESINEMINYAKA)

Vele, umuntu angaba nomsebenzi wokuzilibazisa owodwa noma izinto zokuzilibazisa ezingaphezu kweyodwa. Manje futhi Yini othanda ukuyenza Ake sibheke izimpendulo zombuzo; kulo mbuzo wobuningi imisebenzi yami yokuzilibazisa ukufunda nokubhukuda, ukuzilibazisa kwami ​​ukulalela umculo nokufunda izincwadi, engikuthandayo ukuhamba ngebhayisikili, ukubhukuda nokulalela umculo Singanikeza izimpendulo eziningi njenge.

Iphuzu elizocatshangelwa lapha yileli: Uma sizokhuluma ngento eyodwa kuphela esiyithandayo, lokhu okushiwo ngenhla "i-mein Hobby ist ……Sisebenzisa isikhunta ”. Kepha uma sizokhuluma ngaphezu kokuzilibazisa okukodwa “meine Hobbys sind …… .. ……. …… ..Sisebenzisa isikhunta ”. Sibhala phansi izinto zokuzilibazisa esifuna ukuzisho ezindaweni ezinamachashazi.

Uhlobo lobuningi besisho sokuzilibazisa saseJalimane lumi kanje.

UMeine Hobbys sind …………. ………….

Ngaphezulu "meine Hobbys sind …… .. ……….”Kusho ukuthi“ engikuthandayo ngu …… ”. Uzoqonda kangcono lapho uhlola imisho eyisampula engezansi.

  • Ingabe u-sind deine Hobbys? Yini othanda ukuyenza?
  • UMeine Hobbys sind singen nama-schwimmen : Ukuzilibazisa kwami ​​ukucula nokubhukuda
  • Ingabe u-sind deine Hobbys? Yini othanda ukuyenza?
  • UMeine Hobbys sind schwimmen noBen lesen : Ukuzilibazisa kwami ​​ukubhukuda nokufunda

Ngenhla, sibonile kokubili okukodwa kanye nobuningi bemisho ebuza umdlalo ngesiJalimane futhi isho ukuzilibazisa ngesiJalimane.

Manje, uma uhlola izibonelo ezingezansi esizilungiselele ngokukhethekile izivakashi ze-almancax, sinethemba lokuthi uzoyiqonda kangcono le ndaba. Kunezibonelo ezahlukahlukene zokuzilibazisa zaseJalimane ezisho imisho ezithombeni ezingezansi.

IMIGOMO MAYELANA NOKUSEBENZA KWEJERMAN

Izinto zokuzilibazisa zaseJalimane - Wa
Ingabe i-ist dein Hobby

 

UMein Hobby ist singen - Engikuthandayo ukucula
I-Mein Hobby ist singen - Ukuzilibazisa kwami ​​ukucula

 

UMein Hobby ist Rad fahren - Into engizilibazisa ngayo ngebhayisikili
UMein Hobby ist Rad fahren - Into engizilibazisa ngayo ngebhayisikili

 

I-Mein Hobby ist Basketball spielen - Ukuzilibazisa kwami ​​kudlala i-basketball
I-Mein Hobby ist Basketball spielen - Ukuzilibazisa kwami ​​kudlala i-basketball


I-Meine Hobbys sind Tennis spielen und Gitarre spielen - Ama-My Hobbies adlala ithenisi futhi adlala isiginci
I-Meine Hobbys sind Tennis spielen und Gitarre spielen - Ama-My Hobbies adlala ithenisi futhi adlala isiginci

 

I-Meine Hobbys sind Musik hören und reiten - Ukuzilibazisa kwami ​​ukulalela umculo nokugibela amahhashi
I-Meine Hobbys sind Musik hören und reiten - Ukuzilibazisa kwami ​​ukulalela umculo nokugibela amahhashi


 

Masikhulume Ngezinto Zethu Zokuzilibazisa zaseJalimane
Masikhulume Ngezinto Zethu Zokuzilibazisa zaseJalimane

 

Ukucula Ukuzilibazisa ngesiJalimane - Into engizilibazisa ngayo ukulalela umculo
Engikuthandayo ukulalela umculo

 

Ungasho Ukuthi Ukuzilibazisa ngesiJalimane - Engikuthandayo ukufunda
Ukuzilibazisa kwami ​​ukufunda

 

Ungakhulumi Ngokuzilibazisa KwaseJalimane - Into engizilibazisa ngayo ukudlala ibhola
Engikuthandayo ukudlala ibhola

Imishwana yokuzilibazisa yaseJalimane

Manje ake sinikeze ezinye izibonelo ezimbalwa bese siqedela isihloko sethu sokuzilibazisa saseJalimane.

Izenzo Zethu Zokuzilibazisa zaseJalimane
Izenzo Zethu Zokuzilibazisa zaseJalimane

Esithombeni osibonile ngenhla, kubhalwa izinto zokuzilibazisa eziyi-8 zaseJalimane. Manje ake sisebenzise ngayinye yalezi zinto zokuzilibazisa zaseJalimane emshweni.

UMein Hobby ist Buch lesen.
Ukuzilibazisa kwami ​​ukufunda.

Mein Hobby ist Umculo.
Engikuthandayo ukulalela umculo.

I-Mein Hobby iyabuyiselwa.
Ukuzilibazisa kwami ​​ukugibela amahhashi.

IMein Hobby ist Picknick machen.
Engikuthandayo ukuba nepikiniki.

UMein Hobby ist Rad Fahren.
Engikuthandayo ukuhamba ngebhayisikili.

IMein Hobby ist Basketball spielen.
Ukuzilibazisa kwami ​​kudlala i-basketball.

UMein Hobby ist Tennis spielen.
Engikuthandayo ukudlala ithenisi.

Mein Hobby kuyinto Fußball spielen.
Engikuthandayo ukudlala ibhola.

Hlola imisho engu-8 engenhla. Imisho elula kakhulu mayelana nokuzilibazisa ngesiJalimane. Yakha imisho ngale ndlela ngokusebenzisa izinto zokuzilibazisa ezihlukile.

Ukuzilibazisa kwamaJalimane eTabular

Ekugcineni, esihlokweni sethu sokuzilibazisa saseJalimane, ake sinikeze imisebenzi yokuzilibazisa yaseJalimane etafuleni.

Imisebenzi Yezokuzilibazisa Nezokungcebeleka yaseJalimane Okulingana nesiJalimane
Umtshingo afe Flote
I-Violin die geige
Insimbi Insimbi ye-das
basketball der Basketball
I-Volleyball ngeVolleyball
Golf iGalofu
ezemidlalo der Ezemidlalo
TV der Fernseher
Kitap ngoBuch
Chess das schach
Gijima Uxolo
ezemidlalo Ezemidlalo treiben
Thatha uhambo lokuhambahamba spazieren gehen
Ukuhamba ngesivinini joggen
hikinging ukushaywa
Ukudoba inhlanzi
Ukugibela amahashi reiten
Ukuhlangana nabangane I-Frunde treffen
Ukuthenga einkaufen
Dlala upiyano UKlavier spielen
Lalela umculo Isigqi somculo
Ukufunda funda
Ukudansa Tanzen
Thatha isithombe ukuthatha izithombe
Ukudlala isiginci dlala isiginci
Iya kumabhayisikobho ku-Kino gehen
ukudlala ibhola Dlala ibhola
Iya ejimini ku-Fitnessstudio gehen
Ukushushuluza ukushushuluza
ukudlala ithenisi Ukudlala ithenisi
Ukudlala ikhompyutha Isipiliyoni sekhompyutha
Ukuhamba ngebhayisikili ngebhayisikili
Ukubhukuda ukubhukuda
Upende owesilisa
Ukudweba ukudweba
Umkhiqizo wokubhaka ibhaka Bhaka
Pheka kochen
Lala schlafen
Ungenzi lutho nichts tun

Qaphela: Igama elithi "spielen" elisetshenziswe ngesiJalimane linikeza incazelo yokudlala okuthile noma ukudlala umdlalo. Uma ukhuluma ngokuzilibazisa, kufanele ulethe leli gama ekuqaleni komsebenzi.

Bangani abathandekayo, kule nkulumo enesihloko esithi izinto zokuzilibazisa zaseJalimane, sifunde ukubuza ngezinto zokuzilibazisa ngesiJalimane ngokujwayelekile, ukubuza ngezinto zokuzilibazisa ngesiJalimane, ukubuza ngokuzilibazisa ngesiJalimane, nokuxoxa ngezinto esizithandayo noma esizithandayo ngesiJalimane.

Hlukanisa le misho oyifundile futhi, ungenza imisebenzi nabangani bakho ngesihloko sezinto zokuzilibazisa zaseJalimane. Ngale ndlela, uzoyiqonda masinyane le ndaba futhi ngeke ube lula amathuba okukhohlwa.

Sifisela wena impumelelo kwizifundo zakho zaseJalimane.


UHLELO LOKUSEBENZA LEMIBUZO YASEJEREMIYA LUKU-INTANETHI

Izivakashi ezithandekayo, isicelo sethu semibuzo sishicilelwe esitolo se-Android. Ungakwazi ukuxazulula izivivinyo zesiJalimane ngokufaka efonini yakho. Ungakwazi futhi ukuncintisana nabangani bakho ngesikhathi esifanayo. Ungabamba iqhaza kumbuzo owina imiklomelo ngohlelo lwethu lokusebenza. Ungabuyekeza futhi ufake uhlelo lwethu lokusebenza esitolo sezinhlelo zokusebenza ze-Android ngokuchofoza isixhumanisi esingenhla. Ungakhohlwa ukubamba iqhaza emibuzweni yethu yokuwina imali, ezobanjwa ngezikhathi ezithile.


UNGAYIBUKILE LE CHAT, UZOHLANYA
Lesi sihloko singafundwa nangezilimi ezilandelayo

Albanian Albanian Amharic Amharic Arabic Arabic Armenian Armenian Azerbaijani Azerbaijani Basque Basque Belarusian Belarusian Bengali Bengali Bosnian Bosnian Bulgarian Bulgarian Catalan Catalan Cebuano Cebuano Chichewa Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chinese (Traditional) Corsican Corsican Croatian Croatian Czech Czech Danish Danish Dutch Dutch English English Esperanto Esperanto Estonian Estonian Filipino Filipino Finnish Finnish French French Frisian Frisian Galician Galician Georgian Georgian German German Greek Greek Gujarati Gujarati Haitian Creole Haitian Creole Hausa Hausa Hawaiian Hawaiian Hebrew Hebrew Hindi Hindi Hmong Hmong Hungarian Hungarian Icelandic Icelandic Igbo Igbo Indonesian Indonesian Irish Irish Italian Italian Japanese Japanese Javanese Javanese Kannada Kannada Kazakh Kazakh Khmer Khmer Korean Korean Kurdish (Kurmanji) Kurdish (Kurmanji) Kyrgyz Kyrgyz Lao Lao Latin Latin Latvian Latvian Lithuanian Lithuanian Luxembourgish Luxembourgish Macedonian Macedonian Malagasy Malagasy Malay Malay Malayalam Malayalam Maltese Maltese Maori Maori Marathi Marathi Mongolian Mongolian Myanmar (Burmese) Myanmar (Burmese) Nepali Nepali Norwegian Norwegian Pashto Pashto Persian Persian Polish Polish Portuguese Portuguese Punjabi Punjabi Romanian Romanian Russian Russian Samoan Samoan Scottish Gaelic Scottish Gaelic Serbian Serbian Sesotho Sesotho Shona Shona Sindhi Sindhi Sinhala Sinhala Slovak Slovak Slovenian Slovenian Somali Somali Spanish Spanish Sundanese Sundanese Swahili Swahili Swedish Swedish Thai Thai Turkish Turkish Ukrainian Ukrainian Urdu Urdu Uzbek Uzbek Vietnamese Vietnamese Welsh Welsh Xhosa Xhosa Yiddish Yiddish Yoruba Yoruba Zulu Zulu
Ungase futhi uzithande lezi
Shiya impendulo

Ikheli lakho le ngeke ishicilelwe.