kamagra Ijeli likuvumela ukuthi ubonise ukusebenza okuphezulu kwezocansi ukuze ukwazi ukubamba iqhaza elibonakalayo kumava akho ocansi.

ijeli kamagra Ngalokhu ungaxazulula inkinga yakho yokwakhiwa futhi uthole izimpendulo zemibuzo yokuthi yini i-kamagra gel esizeni sethu.

gaziantep ukuphelezela
IManavgat Escort manavgat ukuphelezela UBella Escort IManavgat Escort ukuphelezela manavgat indaba yocansi indaba yocansi ohlangothini ophelezelayo ukuphelezela indaba yocansi
Ukuhanjiswa kweMyrtle

Izithelo ZesiNgisi

Kulesi sifundo sezithelo esiNgisini, sizofunda ukwenza imisho eyisampula ngamagama ezithelo esiNgisini, ukupelwa nokubizwa kwezithelo esiNgisini, nezithelo zesiNgisi.

Sikulungiselele ukubukwa okuhle ngezansi. Kulula ukufunda isiNgisi ngezithombe. Ungafunda kalula isihloko sezithelo ngesiNgisi ngokubukwa kwethu okumnandi nokuhehayo. Nazi izibusiso ezinhle kakhulu iNkosi yethu esinikeze zona. Okokuqala, bheka incazelo yezithelo zesiNgisi, khona-ke uzobona izithelo zesiNgisi ngokufana kwazo kwaseTurkey ohlwini. Uzofunda kabanzi ngezithelo zesiNgisi njengoba uskrolela ezansi kwekhasi lethu.

Izithelo ZesiNgisi (ezinezithombe)

Izithelo zesingisi - uphayinaphu wesingisi

TR: Uphayinaphu EN: Uphayinaphu



Izithelo zesingisi - amagilebhisi esiNgisi

TR: Amagilebhisi EN: Amagilebhisi


Izithelo zesingisi - amapentshisi esiNgisi

TR: Peach EN: Peach


Izithelo zesingisi - amawolintshi esiNgisi

TR: Orenji EN: Orenji


Izithelo zesingisi - ibhanana lesingisi

TR: Ubhanana TR: Ubhanana



Izithelo zesingisi - ama-tangerines esiNgisi

TR: Tangerine EN: Tangerine


izithelo zesiNgisi -ulamula lwesiNgisi

TR: I-Limon EN: Ulamula


Izithelo zesingisi - amakhiwane esiNgisi

TR: Umdwebo EN: I-Fig



Izithelo zesingisi - ikhabe lesingisi

TR: Ikhabe EN: Ikhabe


Izithelo zesingisi - ikhabe lesingisi

TR: Ikhabe EN: Ikhabe


Izithelo zesingisi - ibhilikosi lesingisi

TR: Ibhilikosi EN: Ibhilikosi


Izithelo zesingisi-cherry yesiNgisi

TR: IKiraz EN: Cherry


izithelo zesingisi - english kiwi

TR: Kiwi EN: Kiwi


Izithelo zesingisi - ukhukhunathi wesingisi

TR: Ukhukhunathi EN: Ukhukhunathi


Izithelo zesingisi - i-english grapefruit

TR: Amagilebhisi EN: Amagilebhisi


Izithelo zesingisi - iplamu yesiNgisi

TR: Erik EN: Plum



Izithelo zesiNgisi - i-apula lesingisi

TR: I-Apple TR: I-Apple


izithelo zesiNgisi- ama-strawberry esiNgisi

TR: Strawberry TOP: Strawberry


Izithelo zesingisi - amajikijolo esiNgisi

TR: I-Blackberry TOP: I-Blackberry


Izithelo zesingisi - english quince

TR: I-Quince EN: i-Quince


Izithelo zesingisi - ipheya lesingisi

TR: Pear EN: Pear

Amagama Esithelo Esivamile esiNgisini

Njengazo zonke izilimi, amagama ezithelo asetshenziswa kakhulu esiNgisini. Noma kunjalo, ezinye zazo zenzeka kaningi kunezinye. Lokhu kubonakala ngale ndlela elandelayo;

 1. Apple
 2. Ibhilikosi
 3. I-Avacado
 4. Ibhanana
 5. Blackberry
 6. Blueberry
 7. okusamathunduluka
 8. Ukhukhunathi
 9. Umdwebo
 10. Amagilebhisi
 11. Isithelo segilebhisi
 12. ikiwi
 13. Ilamuna
 14. Eluhlaza
 15. I-Mandarin
 16. i-Mango
 17. I-Melon
 18. I-nectarine
 19. iwolintshi
 20. I-papaya
 21. Izithelo zikaPastor
 22. ipentshisi
 23. Ipheya
 24. Uphayinaphu
 25. ipulamu
 26. emhlophe
 27. Eyishumi nanhlanu
 28. Okusajingijolo
 29. I-Strrawberry
 30. Ikhabe

Kunconywa ukuthi uzifunde ngenkathi usebenza, ungazibambi ngekhanda. Ngoba ukubamba ngekhanda kuzokwenza ukuthi ukhohlwe, uma ungakuphindi ngemuva kwesikhashana. Ngakho-ke, yonke inqubo izolahleka, nesikhathi sizomoshwa.

Ngakho-ke, yikuphi ukufana kwamaTurkey kwalawa magama futhi amagama awo aphinyiselwa kanjani?

Amagama Ezithelo Nokuphinyiselwa KwesiNgisi

Isihloko sokubiza amagama singenye yezinkinga ezinkulu, ikakhulukazi phakathi kwabafundi nalabo abasha esiNgisini. Esinye sezizathu salokhu ukuthi ukunakekelwa okufanele akukakhokhelwa lolu daba. Kodwa-ke, ukuphinyiselwa okungalungile kungaba nezincazelo ezihlukile kwezinye izimo.

Izilinganiso zezithelo esiNgisini ezibalwe ngenhla nokuthi zibizwa kanjani zifana nethebula elingezansi.

Izithelo Amagama aseTurkey Ukuphinyiselwa
Apple Elma Epil
Ibhilikosi amabhilikosi Isizulu
I-Avacado Ukwatapheya Ukwatapheya
Ibhanana ubhanana Ukwakha
Blackberry ijikijolo Ibhande lesandla
Blueberry AmaBlueberries Bluberiy
okusamathunduluka cherry Ç kakhulu
Ukhukhunathi Ikhukhamba Ukhukhunathi
Umdwebo amakhiwane Umdwebo
Amagilebhisi amagilebhisi Greyp
Isithelo segilebhisi ubhamubhamu Greypfuriyt
ikiwi kiwi kiwi
Ilamuna Limon I-Lemin
Eluhlaza Eluhlaza I-Laym
I-Mandarin Mandarin Umswakama
i-Mango i-Mango UMengo
I-Melon ikhabe UMelın
I-nectarine Umchamo I-Nectrin
iwolintshi orange I-Orinc
I-papaya I-papaya I-Pepaya
passion Izithelo Izithelo Zokukhathazeka Phambili Furiyt
ipentshisi amapentshisi Udoti
Ipheya ubumpofu Peir
Uphayinaphu uphayinaphu I-Paynepil
ipulamu Erik UPılam
emhlophe emhlophe I-Pomegiranite
Eyishumi nanhlanu Quince Izinsimbi
Okusajingijolo raspberry URazberiy
ijikijolo strawberry Ibha yesikhala
Ikhabe ikhabe I-Wotramel

Ithebula I: Izithelo esiNgisini, isiTurkey nokubizwa kwazo

Ukufunda lokhu kuzothuthukisa ulwazimagama lwakho futhi kukwenze ukwazi ukusebenzisa ulimi ngokwengeziwe.

Izithelo ZesiNgisi

Ngenkathi ufunda isiNgisi, ulwazimagama lubaluleke kakhulu kanye nolwazi lohlelo lolimi. Ukuze ukhulume kahle isiNgisi, kuyadingeka ukuthi ube nesilulumagama esiphakeme. Kulesi sihloko, ungafunda okushiwo amagama ezithelo esiNgisini nokuthi uwasebenzisa kanjani engxoxweni yakho yansuku zonke.

Izithelo zesiNgisi uhlu lwamagama Ungabona izincazelo zezithelo ezisetshenziswe kakhulu. Khumbula ukufunda la magama kaningi, ngokubhala nangokukhuluma, ukwamukela ngokuphelele ukubizwa okulungile. Zijwayeze ukusho igama ngalinye ngokuzwakalayo kuzokusiza ufunde isiNgisi kalula.

Ake siqale ngephutha elijwayelekile. Ngokwesayensi yezitshalo, ukuhlukaniswa kwezitshalo njengezithelo nemifino yilokho abantu abaningi abakwazi ngokungafanele. Izithelo nemifino zihlukaniswa ngokwengxenye yesitshalo esivela kuso. Isithelo sinembewu evela ezitshalweni zayo eziqhakazayo. Imifino ivela ezimpandeni, ama-bulb, amaqabunga neziqu zesitshalo. Sivame ukuchaza ezinye zalezi zithelo ngokuthi "imifino" (isb. Utamatisi, ukwatapheya, isitshalo seqanda) kepha empeleni lezi izithelo.

Inenani lentengiso njengoba ibuye isetshenziswe ekudleni okuqediwe njengezithelo, ujamu kanye ne-marmalade. Eqinisweni, akuzona zonke izithelo ezidliwayo. Kuleli khasi, ungathola izithelo ezivamile zasekhishini nezincazelo zazo.

Izithelo Zokufunda ngesiNgisi

Qinisekisa ukuprakthiza wonke amagama amasha ohlangabezana nawo. Zama ikakhulukazi ukuphendula le mibuzo ngempilo yakho yansuku zonke ngesiNgisi.

 • Yikuphi kulokhu okuyizintandokazi zakho?
 • Ingabe kulula ukuthenga izithelo ezintsha lapho uhlala khona?
 • Yiziphi izithelo ongakaze uzizame?

Khipha isiqeshana sephepha ukuze uzijwayeze futhi ubhale izigaba ezimbalwa ukuthuthukisa lesi silulumagama (kuzokusiza ukuthi ukhumbule amagama kalula). Ungazijwayeza nokukhuluma ngokuzwakalayo kuwe noma nomngane.

Izithelo ngezibonelo zemisho zesiNgisi

 1. Ubhanana.
 2. Amakhabe lawa.
 3. Le kiwi.
 4. Kunamawolintshi amane kubhasikidi.
 5. Ngiyawathanda ama-apula
 6. Angiwuthandi umango.
 7. Akayithandi ilamula.
 8. I-Tangerine isithelo esisawolintshi.
 9. Kufanele udle izithelo nsuku zonke.
 10. Ngathenga ikhilogremu lama-aphula.
 11. Ngithanda izithelo ezomisiwe.
 12. Uthanda ukudla izithelo ezintsha.
 13. USally uthanda ijusi yezithelo.
 14. Lesi sithelo sinephunga elimnandi.
 15. Kunezihlahla eziningi zezithelo engadini.
 16. Ikhabe isithelo sasehlobo.

Okokuqala, zama ukuhumushela imisho engenhla olimini lwesiTurkey. Bese ubheke okulandelayo ukuze uhlole amaphutha akho. Incazelo yemisho ngalezi zithelo zesiNgisi imi kanje.

Izincazelo zesiTurkey

 1. Ubhanana lo.
 2. Amakhabe lawa.
 3. Le kiwi.
 4. Kunamawolintshi amane kubhasikidi.
 5. Ngiyawathanda ama-apula.
 6. Angiwuthandi umango.
 7. Akathandi ulamula.
 8. I-Tangerine isithelo esisawolintshi.
 9. Kufanele udle izithelo nsuku zonke.
 10. Ngathenga ikhilogremu lama-aphula.
 11. Ngithanda izithelo ezomisiwe.
 12. Uthanda ukudla izithelo ezintsha.
 13. USally uthanda ijusi yezithelo.
 14. Lesi sithelo sinephunga elimnandi.
 15. Ziningi izihlahla zezithelo engadini.
 16. Ikhabe isithelo sasehlobo.

Izithelo zemibuzo yesiNgisi

 1. Kuyini lokhu? - Lona iwolintshi.
 2. Uyayithanda i-quince? - Yebo, ngithanda u-quince.
 3. Ingabe u-Emma uyawathanda amabhilikosi? - Yebo, uyawathanda amabhilikosi.
 4. Ungasithanda isithelo? - Yebo, ngiyacela.
 5. Yisiphi isithelo osithanda kakhulu? - Ngithanda amawolintshi kakhulu.
 6. Uyayihluba ukwatapheya? - Yebo nginazo.
 7. Yisiphi isithelo osithandayo? - Izithelo engizithandayo yi-cherry.
 8. Yimalini ikhilo lama-strawberry?
 9. Ikhukhunathi ikhula kuphi emhlabeni?
 10. Uwadla kanjani uphayinaphu?

Izincazelo zesiTurkey

 1. Kuyini lokhu? - Lona iwolintshi.
 2. Uyayithanda i-quince? - Yebo, ngithanda u-quince.
 3. Ingabe u-Emma uyawathanda amabhilikosi? - Yebo, uyawathanda amabhilikosi.
 4. Ungasithanda isithelo? - Yebo ngiyacela.
 5. Yisiphi isithelo osithanda kakhulu? - Ngithanda amawolintshi kakhulu.
 6. Ungakwazi yini ukuhluba i-avocado? - Yebo ngizokwenza kanjalo.
 7. Yisiphi isithelo osithandayo? - Izithelo engizithandayo ngama cherries.
 8. Yimalini ikhilo lama-strawberry?
 9. Ikhukhunathi ikhula kuphi emhlabeni?
 10. Uwadla kanjani uphayinaphu?

Izithelo Sample Text in English

Izithelo zilungele impilo yethu. Wonke umuntu kufanele azidle ngokujwayela. Kunezizathu eziningi zalokhu. Okokuqala, awudingi ukuwapheka. Okwesibili, kulula kakhulu ukukuthola. Okwesithathu, zine-fiber enhle kakhulu ekugayeni. Ngaphezu kwalokho, izithelo zinama-calories aphansi. Ngakho-ke awutholi isisindo. Ngaphezu kwalokho, izithelo zivimbela ezinye izifo ezifana nesifo senhliziyo nomdlavuza. Ngaphandle kwalokhu, izithelo zinamavithamini namaminerali. Okokugcina, izithelo zinokunambitheka okuhle nephunga. Unezizathu eziningi zokufaka izithelo emikhubeni yakho yokudla.

Usebenzisa uLike / Ungathandi

Uma sithi siyazithanda izithelo noma asizithandi, sisebenzisa igama elithi "thanda" ezithelo esizithandayo futhi "esingazithandi" kulabo esingazithandi.

Imisho eyisampula ngale ndaba;

 • I like i-apula / Inyanga yamanzi / ngithanda / ngithanda ama-apula.
 • Wena like quince / yu like kuins / Uthanda / thanda u-quince.
 • We like isitrobheli / i-wi njenge-cytrober / sithanda / sithanda ama-strawberry.
 • Wena like cherry / sweet cherry / you like / you like cherries.
 • He like banana / hi like bınena / Uthanda / uthanda ubhanana.
 • Yena like i-orange / shi lik orınc / Uthanda / uthanda i-orange.
 • They like ikhabe / Deylik malın / Bayathanda / bathanda ibhece.

Manje ake sinikeze izibonelo zemisho engemihle:

 • I angithandi I-Apple / angiwathandi ama-apula.
 • We angithandi Asithandi i-quince / i-Quince.
 • He angithandi iplamu / Akayithandi iplamu.
 • They angithandi bowler / Abayithandi ikhabe.
 • Wena angithandi pear / Awuthandi ipheya.

Izithelo ZesiNgisi Semfundo Ephansi

Kubafundi bamabanga aphansi, bayithanda ukufunda indaba yezithelo ngesiNgisi. Ukufunda amagama ezithelo kungaba mnandi kakhulu ezinganeni, nalu uhlu lwamagama ezithelo ngesiNgisi ongazijwayeza wona nabancane bakho.

Ikakhulukazi ezinganeni eziqala futhi zasenkulisa, ukufunda isiNgisi kungaba lula ngezingoma namavidiyo. Nayi injabulo futhi elula IsiZulu izithelo song lyrics sizokwabelana. Ungacula le ngoma nabafundi bakho noma nengane yakho ukuze bazijwayeze.

"Ingoma Yezithelo" Lyrics

Ngiyawathanda amawolintshi.

Ziwolintshi futhi ziyindilinga ngiyazithanda ngempela.

Zimnandi futhi zimnandi futhi zimnandi kakhulu!

Amawolintshi angilungele!

 

Ubhanana, Ubhanana, Ubhanana!

Zimnandi futhi ngiyintandokazi yami.

Zigobile futhi ziphuzi ngesikhumba esijiyile kakhulu.

Ubhanana bukhulu kimi!

 

Kunezinhlobo eziningi zezithelo.

Ungakwazi ukusho ezimbalwa?

Ubhanana, ama-Kiwis, ama-Strawberries, ama-Peaches, ama-apula.

Imibala eminingi, ubujamo nobukhulu obuhlukahlukene.

Ama-cherry, amagilebhisi, amakhabe, amapheya, uphayinaphu nokuningi!

 

Ama-Strawberries ayimummy ngempela.

Zingenza ngifune ukugudla isisu sami.

Zibomvu futhi zinamanzi futhi zimnandi kakhulu!

Ama-strawberry mahle kimi!

 

Amagilebhisi Amagilebhisi Amagilebhisi asezihlangwini!

Ziza ngemibala ehlukene, Okumnyama, Okubomvu noma Okuhlaza!

Zincane kakhulu futhi zinambitheka, Isidlwana esilula!

Amagilebhisi mahle kimi!

 

Kunezinhlobo eziningi zezithelo.

Ungakwazi ukusho ezimbalwa?

Ubhanana, ama-Kiwis, ama-Strawberries, ama-Peaches, ama-apula.

Imibala eminingi, ubujamo nobukhulu obuhlukahlukene.

Ama-cherry, amagilebhisi, amakhabe, amapheya, uphayinaphu nokuningi!

 

Ngithanda ikhabe. Isithelo esinejusi kunazo zonke.

luhlaza ngaphandle bese lubomvu ngaphakathi.

Amakhabe angifanele!

 

Ngithanda izingcezu zikaphayinaphu.

Zimnandi futhi zimnandi ngiyazithanda ngempela.

Ziphuzi futhi ziyingqayizivele futhi zimnandi kakhulu!

Uphayinaphu muhle kimi!

 

Kunezinhlobo eziningi zezithelo.

Ungakwazi ukusho ezimbalwa?

Ubhanana, ama-Kiwis, ama-Strawberries, ama-Peaches, ama-apula.

Imibala eminingi, ubujamo nobukhulu obuhlukahlukene.

Ama-cherry, amagilebhisi, amakhabe, amapheya, uphayinaphu nokuningi!

Noma ngabe uzama ukuthola izithelo zakho ozithandayo esitolo noma ufuna ukukhuluma ngokuthi yiziphi izithelo ozithandayo nongazithandi, kuzodingeka wazi amagama ezithelo ngesiNgisi. Kunamagama wezithelo ahlukahlukene okufanele uwafunde kepha lokho akusho ukuthi ngumsebenzi ongenakwenzeka, ungafunda incazelo yesiNgisi yanoma yisiphi isithelo ngesikhathi esifushane ngokufunda ezimbalwa ngasikhathi.

Bazalwane abathandekayo,

Njengoba wazi, ukufunda ulimi, ikakhulukazi isiNgisi, sekuzuze kakhulu namuhla. IsiNgisi esisetshenziswe emhlabeni wonke singenye yezinto ezibaluleke kakhulu kulezi. Amagama angabasizi abakhulu ekufundeni isiNgisi. Amagama amaningi aziwayo, imisho eyengeziwe engakhiwa.

Izithelo zesiNgisi ziphakathi kwezinto ezithatha isikhala esikhulu kunazo zonke, yize zingabonakala zingabalulekile isikhathi esiningi. Ngoba izithelo zesiNgisi zivame ukushiwo empilweni yansuku zonke. Yize kwaziwa ukuthi kunezithelo eziningi emhlabeni, amagama abo esiNgisi awaziwa isikhathi esiningi.

Kulokhu, kuvela inkinga enkulu uma kuzokwenziwa umusho oqukethe amagama ezithelo. Kwenza futhi kube nzima ukuqonda umbhalo oqukethe amagama ezithelo. Ngakho-ke enye yezinto zokuqala okufanele uyenze lapho ufunda isiNgisi izithelo ngesiNgisi. Uma usanda kuqala futhi ufuna indawo yazo zonke izithelo ezisohlwini, vele ubheke etafuleni lethu.

Ukuphimisa kahle zonke izilimi kubaluleke kakhulu. Ngoba ukuphinyiselwa okuyiphutha kungahle kungaqondakali ngomunye umuntu. Kulokhu, ukuxhumana ngeke kwenzeke. Ngalesi sizathu, ungafunda ukuthi uwafunde kanjani amagama abuzwayo etafuleni lethu.

Yini Okufanele Icatshangelwe Lapho Ufunda IsiNgisi?

Kunamaphutha amaningi lapho ufunda isiNgisi. Ukufunda okuyiphutha kuzothikameza inqubo yokufunda ngolimi. Ngoba kunzima kakhulu ukulungisa into engaqondakali. Abantu abaningi kulezi zinsuku bathatha izifundo zokufunda isiNgisi. Ukuthola ukuqeqeshwa okunjalo kobuchwepheshe kuzokufundisa lolu limi kahle. Noma kunjalo, akunakwenzeka ukuthola imiphumela uma ungazami ukuyifunda ngokwakho.

Ngalokhu, izinto ezifundiswe esifundweni ngalolo suku kufanele ziphindwe nsuku zonke, futhi kwenziwe umzamo womuntu siqu. Uma ushiya ukuqeqeshwa ngamanye amagama, imiphumela izoba mincane kakhulu.

Ungazifundisa Kanjani Izingane IsiNgisi?

Imfundo yolimi kufanele yenziwe ngokuhlukile phakathi kweqembu ngalinye leminyaka. Uma lokhu kunganakwa, abantu ngeke bakwazi ukuhlomula ngemfundo abazoyithola.

Lapho ufundisa isiNgisi ezinganeni, udinga ukusenza sibe mnandi futhi sibonakale ngokwengeziwe. Iningi labantu licabanga ngamavidiyo namakhathuni esiNgisi lapha. Kodwa-ke, ukusebenza kahle kokufunda ngamavidiyo kuzoba phansi, njengoba isiNgisi sezingane singakathuthuki.

Ngoba ngenkathi zifunda ulimi, izingane kufanele zihlole futhi zifunde igama abalibonayo. Isizathu esikhulu salokhu ukuthi izingane azikwazi ukulandela imibhalo engezansi nenkulumo ngasikhathi sinye.

Ngalokhu, kunconywa ukuthi uthenge amahlaya esiNgisi nezincwadi zezindaba ezilungele izingane. Njengoba izinto okukhulunywa ngazo zisuselwa ezibukweni futhi okufana nezinto zesiNgisi kubhalwe kuzo, kuzofundwa kahle. Isibonelo, lapho igama elithi "ubhanana" livela ngaphansi kwesithombe se- "banana", kuzoqondakala ukuthi liyini, noma ngabe alibhalwanga ngesiTurkey.

Ngakho-ke, izixazululo ezisebenza kangcono zizotholakala njengoba imfundo yezingane isekelwa yizibonisi. Kodwa-ke, lokhu kuyiqiniso uma izingane zincane kakhulu. Ukusekelwa kungatholakala kumavidiyo nakuma-movie esiNgisi ngenkathi ubamba ngekhanda amagama esemdala. Noma kunjalo, akufanele kube nemibhalo engezansi yaseTurkey lapha. Ngoba kuleli cala, ubuchopho buqondiswa ngokuzenzakalela lapha.

Ngaphezu kwalokho, noma ngabe uneminyaka emingaki umfundi, kufanele isetshenziswe empilweni yansuku zonke. Izingane ezincane zingasiza kakhulu ngokuzijwayeza ulwazimagama nsuku zonke nabazali bazo. Abantu beqembu elithile leminyaka ubudala bangakwenza kalula lokhu ngokuphindaphinda kwansuku zonke.

Ungayifundisa Kanjani IsiNgisi Intsha?

Izincwadi zezithombe zizwakala zilula futhi zinesithukuthezi kubo uma ukufunda ulimi kuzokwenziwa ngabantu abasha. Ngalesi sizathu, ukuze uthole ukusebenza kahle, kuyadingeka ukuthi uphendukele kokuncamelayo okwengeziwe kobuchwepheshe nokuhlukanisa izindlela. Ngalokhu, ukuqeqeshwa kolimi kuyanconywa.

Kodwa-ke, kubalulekile futhi ukuthola imfundo efanele ngenkathi ufunda ulimi. Ezikoleni, izifundo kufanele zenziwe ngendlela efanele futhi efanele, nomsebenzi wesikole kufanele uqedwe ngaphandle kokulibala. Ngaphandle kwalokho, uma kungenziwanga futhi, izingqinamba zizokhohlwa, ngakho imiphumela izobe iphansi.

Futhi kuyisixazululo esihle sokuthola ukuqeqeshwa kobungcweti ngaphandle kwezikole nokubhalisela izifundo zolimi. Ngoba labo abafundisa kulezi zikhungo bavame ukukhuluma ulimi lwabo lwebele. Ngakho-ke, abantu bangathatha izifundo ezisebenza ngokwengeziwe ngokuqondile kulabo abakhuluma ulimi lwabo. Ukubamba ngekhanda kweZwi, ngakolunye uhlangothi, kuwumsebenzi osebenzayo ongenziwa yinoma ngubani yedwa.

Kodwa-ke, akunjalo ezimweni ezinjengokufunda uhlelo lolimi kanye nokwakheka kwemisho. Njengoba lezi zingafundwa zodwa, kungakuhle kakhulu ukuthola ukuqeqeshwa kobuchwepheshe.

Ngalokhu, kunconywa ukwenza ucwaningo ngaphambi kokubhalisa esifundweni. Ngoba kunezikhungo eziningi ezihlinzeka ngemfundo yesiNgisi namuhla. Kodwa-ke, akuzona zonke ezinekhwalithi efanayo. Okudingayo ukunaka lapha ukuthi yibaphi abafundisi abahlinzeka ngoqeqesho, imibhalo abanayo nokuthi bakhuluma ulimi lwabo lwendabuko yini.

Ngakho-ke, kufanele uhlole inqubomgomo yezemfundo yesikhungo. Lolu lwazi lubhalwe kusayithi labo. Namuhla, izikhungo eziningi nezinkampani zigcina amasayithi azo. Lapha, unikeza imininingwane eningiliziwe ngabo kanye nezinsizakalo abazinikezayo. Izingqinamba ezifana nokuthi izifundo zilethwa kanjani esifundweni solimi, amahora amangaki nokuthi siyini isimo sokungena kabusha zibaluleke kakhulu.

Ngakho-ke, izinhlangano eziningi zezilimi zithumela lolu lwazi kumawebhusayithi wazo. Kungenzeka uthole lonke ulwazi oludingekayo ngokuzihlola futhi uzifunde ngokuningiliziwe.

Ukubheka konke lokhu kuzokusiza ufunde kangcono izithelo zesiNgisi nesiNgisi. Kodwa-ke, akubona bonke, njengoba sishilo, abakhawulelwe kulokhu. Konke lokhu kuzobe kunganele uma ungenzi mzamo ngokwakho.

Ngakho-ke, ukuphindaphinda amagama uwedwa ekhaya kuzokusiza ukuthi ufeze ukusebenza kahle okukhulu. Izithelo esikunikeza ngazo ngesiNgisi yizihloko ezibaluleke kakhulu ukuthi ufunde izithelo ezisetshenziswa empilweni yansuku zonke.

INKONZO YETHU YOKUHUMUSHA IYAQALA. Ngemininingwane eminingi: Ukuhunyushwa kwesiNgisi

Izixhumanisi ezixhasiwe